Με προσωπικό ασφαλείας η Δ.Ο.Υ. Σπάρτης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω Διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης πρωτοβάθμιων συλλόγων εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ στις 16 Οκτωβρίου 2017 ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η Συνέλευση η Δ.Ο.Υ. Σπάρτης θα λειτουργεί με προσωπικό Ασφαλείας. 

Σχετικά Άρθρα