Άνοιγμα Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης υπό αυστηρών κανονισμών και μέτρων

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.6877/29-01-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 341Β΄/29.01.2021): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00»,

Ανακοινώνεται ότι:

Επιτρέπεται η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης την Τετάρτη 03-02-2021 και το Σάββατο 06-02-2021.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις θα λειτουργεί και ο τομέας διατροφικών προϊόντων και ο βιομηχανικός τομέας.

Παρακαλούνται πωλητές και καταναλωτές για την τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού: 

  • Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
  • Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από πωλητές και καταναλωτές/ κοινό. 
  • Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων της ανωτέρω ΚΥΑ (άρθρο 6) επιβάλλονται κυρώσεις ανάλογα με το βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας. 

Συγκεκριμένα:

  • Για τη μη τήρηση των αποστάσεων των πάγκων προβλέπεται για την 1η παράβαση διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες
  • Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Εφιστούμε την προσοχή όλων για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. 

Για την πρόληψη της μεταδοτικότητας, από πλευράς Δήμου θα ληφθεί μέριμνα για τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των μέτρων της ανωτέρω ΚΥΑ. 

Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Διαχείρισης Κοιμητηρίων, Λαϊκών & Υπαίθριων Αγορών
Χρήστος Κανακάκος

 

 

χώρος διαφήμισης 

Alexandros Bougadis Photographer

Sparta Voice : ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο facebook Sparta Voice 
Instagram 

You may also like

Κοινοποίηση: