Έλενχο της περιφέρειας για περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε υπό κατασκευή ξενοδοχείου στην Ελαφόνησο.

385{icon} {views}

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου της εταιρείας «FRANGO ΑΕ», που βρίσκεται στην θέση «Λεύκη» εκτός ορίων του οικισμού Ελαφονήσου, του Δήμου Ελαφονήσου.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση .

You may also like

Κοινοποίηση: