Αλλαγές αποστάσεων πάγκων Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

στα πλαίσια του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας για καταναλωτές και πωλητές Λαϊκών Αγορών

 

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.50361/07.08.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3331/ 09.08.2020-τεύχος Β’) με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 της υπ΄αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 (Β΄3165) ΚΥΑ σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς,

 

Ανακοινώνεται ότι:

 α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα. 

 β. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

You may also like

Κοινοποίηση: