Λακωνία

Αναβολή συνεδρίου με θέμα  «Διεθνείς Σχέσεις στην Αρχαιότητα: η περίπτωση της Σπάρτης»

 

Το ΔΣ του Ινστιτούτου Σπάρτης με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού- Αθλητισμού, του Επιμελητηρίου Λακωνίας, που στηρίζουν οικονομικά και παρέχουν την αιγίδα τους,  των Καθηγητών των Ελληνικών και των ξένων Πανεπιστημίων και της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου  του προγραμματισμένου για τις 17-18 Οκτωβρίου 2020  με θέμα :  «Διεθνείς Σχέσεις στην Αρχαιότητα: η περίπτωση της Σπάρτης»  αποφάσισε την αναβολή του Συνεδρίου και την υλοποίησή του στις  5 και 6 Ιουνίου 2021

Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή ήταν επιβεβλημένη δεδομένων των συνθηκών λόγω πανδημίας και πιστεύουμε ότι τον Ιούνιο του 2021 οι συνθήκες για την φυσική παρουσία όλων των συντελεστών του Συνεδρίου στην Σπάρτη θα είναι κατά πολύ ευμενέστερες.

Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές του Συνεδρίου για την κατανόηση και την αποδοχή της πρότασής μας για αναβολή του Συνεδρίου. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το Υπουργείο Πολιτισμού – Αθλητισμού και το Επιμελητήριο Λακωνίας για την συνεχιζόμενη στήριξη των αποφάσεών μας και των προσπαθειών μας, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την επικοινωνιακή υποστήριξη της διοργάνωσης καθώς και την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου , που ομόφωνα επικροτεί την απόφαση αναβολής και δεσμεύεται για την παρουσία όλων στις 5 & 6 Ιουνίου 2021 στην Σπάρτη.

 Θα επανέλθουμε  σε χρόνο πλησιέστερο προς το Συνέδριο με τις λεπτομέρειες της υλοποίησης του Συνεδρίου, ενώ θα κρατήσουμε ενήμερους τους υποστηρικτές του Συνεδρίου μας, όλους τους ενδιαφερόμενους , τα μέλη του Ινστιτούτου Σπάρτης και τους φίλους μας για τις περαιτέρω εξελίξεις.

You may also like

Κοινοποίηση: