Αναγκαία η κατασκευή του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης

«6ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης – 7ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Σπάρτης».
ΣΧΕΤ: Το από 10-01-2020 έγγραφο Επιτροπής κατοίκων Νέου Κόσμου-Ψυχικού Σπάρτης. 

 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι το 6ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης:

1. Ιδρύθηκε το 1994 με την αριθμ. Δ4/1994/ΚΥΑ (ΦΕΚ 534/τ.Β ́)

2. Καταργήθηκε το 2013 με την αριθμ. 92892/Δ4/11-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ) ΚΥΑ

3. Ιδρύθηκε το 2014 με την αριθμ. 72624/Δ4/26-5-2014 (ΦΕΚ 1329/τ.Β ́) και οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών θα δοθούν όταν λειτουργήσει η σχολική μονάδα. 

Ως Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας θεωρούμε ότι η κατασκευή-ανέγερση του νέου διδακτηρίου το οποίο θα στεγάσει το 6ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης και το 7ο 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης αποτελεί αναγκαιότητα για τους εξής λόγους: 

  1. Θα δώσει λύση στις στεγαστικές ανάγκες των Νηπιαγωγείων της πόλης καθώς, από τα εννέα (9) Νηπιαγωγεία της Σπάρτης τα εφτά (7) λειτουργούν σε δώδεκα (12) ενοικιαζόμενες αίθουσες.
  2. Θα ελευθερώσει ζωτικούς και ωφέλιμους χώρους-αίθουσες (εργαστήρια πληροφορικής-αίθουσες εκδηλώσεων- Τμήματα Υποδοχής και Τμήματα Ένταξης κλπ ) που τόσο έχουν ανάγκη τα Δημοτικά Σχολεία της Σπάρτης που σήμερα χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας.
  3. Θα καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες αναπτυσσόμενης περιοχής του Δήμου Σπάρτης που στερείται Δημοτικού Σχολείου.
  4. Θα συντελέσει στην ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 


Ο καλύτερος τρόπος προβολής της επιχείρηση σας
τηλέφωνο επικοινωνίας 6909031174

Καταχώρηση και μικρών αγγελιών

Συνεχής  ενημέρωση μέσα από www.spartavoice.gr. 

Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας στο Facebook ,   Sparta Voice.gr &  LAKONIA GREECE   γίνετε μέλος στην ομάδα   μας,   twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα

Μέλος του e-media

You may also like

Κοινοποίηση: