Ανακοίνωση από την Διεύθυνση Γεωργίας για το πρόγραμμα «Γενετικοί Πόροι και Κτηνοτροφία»

415{icon} {views}

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γίνεται γνωστό ότι εκδόθηκε η αριθμ. 87/10406/30-1-2017 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Δράση 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι και Κτηνοτροφία» (ΑΔΑ: Ω4254653ΠΓ-ΘΤ6)

Δια της ανωτέρω προσκλήσεως καλούνται όλοι οι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών καθώς και οι ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο εν λόγω πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή στο τηλέφωνο 2731363323

           Μ.Ε.Α.

   Η Προϊσταμένη

Β. ΘΕΟΧΑΡΆΚΟΥ

You may also like

Κοινοποίηση: