Ανακοίνωση για περιστατικά επίθεσης και προστασίας θαλάσσιας χελώνας στην Μάνη

381{icon} {views}

Συστάσεις  ́ ́ΑΡΧΕΛΩΝ ́ ́- Συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας αναφορικά με περιστατικά επιθέσεων θαλασσίων χελωνών στην θαλάσσια περιοχή Λιμένι Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

 

 

Συνεχεία του αριθ. πρωτ.: 28624/16-7-2019 εγγράφου  ́ ́ΑΡΧΕΛΩΝ ́ ́-Συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας και μεσούσης της θερινής περιόδου κατά την οποία η Υπηρεσία μας αλλά και ο προαναφερθείς Σύλλογος έχουν καταστεί αποδέκτες αναφορών από πολίτες/λουόμενους αναφορικά με περιστατικά επιθέσεων θαλασσίων χελωνών (δαγκώματος) σε ανθρώπους και προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά οι λουόμενοι- πολίτες για την προστασία τους και την αποφυγή/ελαχιστοποίηση παρόμοιας φύσεως περιστατικών, παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την παρακάτω ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

1. «Με αφορμή αναφορές λουομένων αναφορικά με περιστατικά επιθέσεων από θαλάσσιες χελώνες στην περιοχή του Λιμενίου Δήμου Ανατολικής Μάνης, το Λιμεναρχείο Γυθείου και ο  ́ ́ΑΡΧΕΛΩΝ ́ ́ Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας ενημερώνει τους λουόμενους- πολίτες ότι η παροχή τροφής σε άγρια ζώα επηρεάζει τόσο την υγεία τους όσο και την συμπεριφορά τους και αποτελεί σημαντικό όχληση για τα προστατευόμενα ζώα. Με τέτοιου είδους πρακτικές οι θαλάσσιες χελώνες συσχετίζουν την ανθρώπινη παρουσία με τροφή, γεγονός το οποίο τις οδηγεί στο να εξοικειώνονται και να πλησιάζουν τους ανθρώπους με σκοπό την αναζήτηση τροφής, εκδηλώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αντίστοιχη συμπεριφορά που έχουν κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής τους τροφοληψίας στη φύση. 

2. Προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών τονίζονται τα ακόλουθα: 

α. Τα άγρια ζώα δεν είναι και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κατοικίδια.
β. Η θάλασσα είναι το φυσικό περιβάλλον των θαλασσίων χελωνών και διατρέφονται με όλα τα 
απαραίτητα συστατικά.
γ. Η παροχή φαγητού στα άγρια ζώα μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα στη 
φυσιολογική τους συμπεριφορά καθώς και στην ασφάλεια των ανθρώπων.
δ. Εκτός από το τάϊσμα αυτών των ζώων δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επιχειρήσουμε 
οποιαδήποτε είδους επαφή, για παράδειγμα να τα ακουμπάμε ή να τα χαϊδεύουμε.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανάλογων περιστατικών παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ (27330-22262)ή τον Αρχέλων- Σύλλογο Προστασίας για τη θαλάσσια χελώνα (210-8944444 και 6941511511)».- C:\USERS\HCG2089\DESKTOP\ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ\2020\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΡΕΤΑ-ΚΑΡΕΤΑ 12.8.2020 (1).DOC 

Ο Λιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ Γιαννοτράκος Παναγιώτης

 

 

You may also like

Κοινοποίηση: