Ανακοίνωση για την ανανέωση επαγγελματικών σκαφών αλιείας Π. Λακωνίας

 

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄204 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο Νόμος 4647/16-12-2019  «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», στο Άρθρο 52 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας.
Πιο συγκεκριμένα η απαίτηση της τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων για την ανανέωση των αδειών επαγγελματικών σκαφών αναστέλλεται έως 30.09.2021, για όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος δέκα (10) μέτρων και άνω. Οι άδειες των εν λόγω αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών που τυχόν δεν έχουν ανανεωθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, μπορούν να ανανεώνονται έως 10.04.2020.

Επιπλέον, άδειες αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των δέκα (10) μέτρων που δεν ανανεώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, μπορούν να ανανεώνονται έως 10.04.2020, εφόσον έχουν υποβληθεί στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) του ΥΠΑΑΤ, από τις 01.10.2019 έως και τις 15.3.2020.

Υπενθυμίζεται σε όλους του επαγγελματίες αλιείς ότι προκειμένου να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΣΠΑ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.alieia.minagric.gr, για την ηλεκτρονική καταχώρηση της αλιευτικής τους παραγωγής, θα πρέπει προηγουμένως να προβούν σε λήψη κωδικών από το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Λακωνίας, για την είσοδό τους στο σύστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2731363319 και 2731363323 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας.

 

You may also like

Κοινοποίηση: