Ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας θαλάσσιων σπορ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Λ Ι Μ Ε Ν Α Ρ Χ Η Σ  Γ Υ Θ Ε Ι Ο Υ 

 

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 9 πργ. 2 περίπτωση η ́ και 35 πργ. 2 περίπτωση β ́ του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β ́444/1999) ως ισχύει.
2.Τα από 4-3-2020 Πρακτικά της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθ. 05/2020 (αριθ. πρωτ.:2132.9/140/2020/24-1-2020) (ΑΔΑ:Ω31Μ4653ΠΩ-7ΡΓ) Απόφαση Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1.Την απαγόρευση κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθωμένων θαλασσίων μοτοποδηλάτων ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEATLE, SEA BIKE, SURF JET, JET SKI κλ.π.), κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο έτους 2020, μεταξύ των ωρών 14:00 – 17:00 στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ, τα όρια των οποίων συμπίπτουν με κατοικημένες περιοχές, όπως περιγράφονται παρακάτω:
Α. Εντός ορίων Δήμου Ανατολικής Μάνης: α. Από το Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 (περιοχή Παλαιών Σφαγείων) έως τον Κάβο του Μαυροβουνίου. β. Βαθύ, από το ξενοδοχείο  ́ ́BELLE HELLENE ́ ́ έως το κάμπινγκ  ́ ́KRONOS ́ ́ γ. Ο Όρμος Σκουταρίου. δ. Λιμένι. ε. Η παραλία Γερολιμένα. Συγκεκριμένα, από την περιοχή Γλίστρας (Ξενοδοχείο «Κυρίμαι») μέχρι την σκάλα έμπροσθεν οικίας ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ. στ. Χαλικιά Βάτα. ζ. Γυαλός περιοχή Νυφίου. η. Μάραθος περιοχή Κοκάλας. θ. Πόρτο Κάγιο.
Β. Εντός ορίων Δήμου Μονεμβασίας: α. Περιοχή Πλύτρας από το Λιμάνι της Πλύτρας μέχρι το Καραβοστάσι και Παχιά Άμμος – οικισμός Αρχαγγέλου. β. Η παραλία Κάβος περιοχής Ελαίας. γ. Η παραλία Βιανδίνη. δ. Η παραλία Λιμανάκι. 

2. Από εκδόσεως της παρούσης καταργείται η αριθ. 13/16-5-2019 Απόφαση Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Γιαννουράκος Παναγιώτης 

 

 

Ακολουθήστε μας στο facebook  & twitter και μάθετε πριν από όλους τι “παίζει”! 


Δημιουργία και ψηφιακών άλμπουμ

Alexandros Bougadis Photographer
μέλος του ομίλου UNESCO τεχνών , λόγου και επιστημών Ελλάδος

You may also like

Κοινοποίηση: