Ανακοίνωση Δήμου Ευρώτα για λήψη προληπτικών μέτρων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2018

474{icon} {views}

 

Απαγόρευση χρήσης φωτιάς κατά την αντιπυρική περίοδο 
Υπενθυμίζουμε ότι κατά την αντιπυρική περίοδο (από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στους ανοιχτούς χώρους, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς. Η απαγόρευση ισχύει τόσο για τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις εκτός οικισμών, όσο και για τα οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρουςεντός ορίων οικισμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις (1/2018, 9/2000, 9Α/2005, 4/2012).
Επιπρόσθετα, μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συνεκτιμούν τους κλιματολογικούς παράγοντες (π.χ. ύπαρξη ισχυρών ανέμων σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες κ.α.) και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς, πριν προβούν σε ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού που συνηθίζεται αυτή την εποχή.

Καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων
Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους,  για την υποχρέωσή τους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των χώρων αυτών (αποψίλωση και απομάκρυνση βλάστησης, απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της), καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. (το αργότερο έως 15-05-2018).
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό των χώρων και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010, Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 και άρθρο 19 του Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου – 428/2016 (ΑΔΑ: 7ΝΟ1ΩΡΛ-ΒΩΡ) απόφαση Δ.Σ).

Κοπή κλαδιών παρόδιων ιδιοκτησιών που εξέχουν στο οδικό δίκτυο
Καλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων (οικόπεδα και αγροτεμάχια) να προβούν άμεσα στην κοπή κλαδιών δέντρων ή θάμνων που εξέχουν στο οδικό δίκτυο, γιατί παρεμποδίζουν τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, τις εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου και γενικότερα για την ασφάλεια των συγκοινωνιών. 
Σε αντίθετη περίπτωση, όσον αφορά το δημοτικό οδικό δίκτυο, ο Δήμος θα προβαίνει στις ενέργειες και τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (αρ. 428/2016 (ΑΔΑ: 7ΝΟ1ΩΡΛ-ΒΩΡ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). Για το αγροτικό οδικό δίκτυο, αρμόδια είναι τα κατά τόπους δασαρχεία (αρ. 1/2008 αγρονομική διάταξη 1691Β/2008)

Παρακαλούμε για τη συνεργασία και τη συμμόρφωση όλων, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιοχή μας.

 

Ενημερωθείτε  μέσα από τη συνεχή ροή του Sparta Voice.gr (www.spartavoice.gr).
Κάνετε like στη σελίδα   μας  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας, ακολουθήστε μας και στο  twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.

You may also like

Κοινοποίηση: