Ανακοίνωση Λιμεναρχείου Γυθείου για αναστολή υπηρεσιών

1) Σας ενημερώνουμε ότι  λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και σύμφωνα με Διαταγές των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από τη Δευτέρα 16η Μαρτίου 2020 και μέχρι νεωτέρας:

-αναστέλλεται, εκτός της περίπτωσης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, η παραλαβή δικαιολογητικών από προσωπικό του Λιμεναρχείου Γυθείου για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (Δ.Λ.Α.),  όπως χορήγηση βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης Ρ/Κ Λιμένα, δυτών, μαθητευόμενων δυτών, καταδυτικών συνεργείων, θαλασσίων ταξί, λάντζων, παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών, πράξεις εγγραφής μικρών σκαφών σε Β.Ε.Μ.Σ. και λοιπές πράξεις σχετικές με μικρά σκάφη που διέπονται από διατάξεις του ισχύοντος γενικού κανονισμού λιμένων περί μικρών σκαφών, έκδοση αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους, αδειών εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής, ναυαγοσώστη. 

 –σε περίπτωση βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγελμάτων για τις οποίες απαιτείται μέχρι την 30η Απριλίου 2020 η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει εκλείψει καμία προϋπόθεση από τις προβλεπόμενες για την έγκριση άσκησης των επαγγελμάτων αυτών καθώς και τυχόν ανανεώσεων αδειών άσκησης επαγγελμάτων που απαιτείται να διεκπεραιωθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία,  παρατείνεται η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών μέχρι την 1η Ιουνίου 2020.

2) Αναβάλλονται κάθε είδους προγραμματισμένες εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη και άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους. 

3) Αναστέλλεται η ανανέωση όλων των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας έως και την 30η Απριλίου 2020. Άδειες που λήγουν εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος καθώς και άδειες με ημερομηνία λήξεως έως και την 31η Μαΐου 2020 παραμένουν σε ισχύ και θα ανανεώνονται από 1η Μαΐου 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2020.

4) Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το Λιμεναρχείο Γυθείου στο τηλέφωνο 27330-22262.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης

 

You may also like

Κοινοποίηση: