Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Σπάρτης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

450{icon} {views}

Ανακοίνωση από την Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης.


Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δίνει την δυνατότητα στους καταναλωτές να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την ΔΕΥΑΣ μέχρι την 30/04/2017 καταβάλλοντας το 30% της συνολικής τους οφειλής και το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50,00 € με την προϋπόθεση ότι θα εξοφλούνται κανονικά οι τρέχοντες λογαριασμοί.
Μετά την 30/04/2017 στους καταναλωτές που δεν έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους θα γίνεται διακοπή ύδρευσης οι οποίοι θα επιβαρυνθούν και με το τέλος επανασύνδεσης 16,81 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (ήτοι 20,85 €)

You may also like

Κοινοποίηση: