Αγροτικά ΝέαΛακωνία

Ανακοινώθηκαν οι οδηγίες φυτοπροστασίας για την καλλιέργεια ελιάς.

334{icon} {views}

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι:

Σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν.4036/2012 (Α΄8) και του άρθρου 30 της 8197/90920/22-7-2013 (Β΄1883) ΚΥΑ σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της ελιάς στη διαδρομή  Αγρότης-ΕπιχειρηματίαςΓεωργία>  ΦυτοπροστασίαΟλοκληρωμένη Φυτοπροστασία> Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.

Η εφαρμογή των Γενικών Αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (παράρτημα Δ΄ του Ν4036/2012) είναι υποχρεωτική από όλους τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων από 01-1-2014.

Οι Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας όπως εξειδικεύονται στις Οδηγίες καθίστανται υποχρεωτικές και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την φυτοπροστασία των καλλιεργειών, καθώς και την σύνταξη και την εφαρμογή προτύπων και προγραμμάτων αυτών.
Σημειώνουμε ότι οποιοδήποτε πρότυπο, μετά την ανάρτηση των Οδηγιών,  πρέπει κατ’ ελάχιστο να είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στην στήλη «ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ».

You may also like

Κοινοποίηση: