Λακωνία

Αναστολή λειτουργίας των σχολών οδηγών Λακωνίας

355{icon} {views}

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

Βάση της κοινής Υπουργικής απόφασης: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.   16838/2020 και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην δημόσια υγεία, αποφασίζεται η αναστολή της λειτουργίας όλων των Σχολών Οδήγησης του Νομού Λακωνίας έως και την 25/03/2020. 

Προτείνουμε στα μέλη μας την πλήρη διακοπή όλων των εργασιών των σχολών και συμμόρφωση στην από 10/03/2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοΪού COVID-19 και συγκεκριμένα της δεύτερης παραγράφου η οποία αναφέρει τα εξής:
Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας ως εξής: α) της πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

ΣΠΑΡΤΗ  13/03/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

You may also like

Κοινοποίηση: