Απαγόρευση αλιείας από την ξηρά στον Λιμένα Γυθείου

 

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,231,295,296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Γυθείου (Β΄508/1978) ως  τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 136-138 και 141 του Ν.Δ. 187/1973 «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄216). 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

 1. Την απαγόρευση διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας από τη ξηρά με κάθε είδους αλιευτικό εργαλείο στο Λιμένα Γυθείου από την είσοδό του στη συμβολή των οδών Βασιλέως Παύλου και Πρωθυπουργού Τζανή  Τζανετάκη μέχρι τη θέση όπου υφίσταται ο φανός στον προβλήτα αυτού κατά τη χρονική περίοδο από  την 01 Ιουλίου έως και την 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. 
 2. Η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας από τη ξηρά επιτρέπεται σε όλο το μήκος της χερσαίας ζώνης λιμένα  καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και στο Λιμένα Γυθείου κατά το χρονικό διάστημα από την 01 Οκτωβρίου έως και την 30ηηΙουνίου εκάστου έτους με χρήση ενός (01) μόνο αλιευτικού εργαλείου ανά αλιέα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) Εφόσον ο προβλήτας του λιμένος είναι κενός και δεν υπάρχει Ε/Γ πλοίο για εκτέλεση δρομολογίου ή  Φ/Γ για φορτοεφορτώσεις ή Κ/Ζ – Θ/Γ πλοίο αναψυχής

  β) Όπως άλλως υποδειχθεί από τη Λιμενική Αρχή 
 3. Κάθε αλιέας μετά το πέρας της αλιείας υποχρεούται να καθαρίζει τον χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένα  από αντικείμενα που χρησιμοποίησε στην αλιεία. 
 4. Οι παραβάτες της παρούσης υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα  Γυθείου (Β΄508/1978). 
 5. Η αριθ. 12/2017 Απόφαση Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ παύει να ισχύει.- 

   

 Ο Λιμενάρχης  

 Πλωτάρχης Λ.Σ. ΤΣΑΛΗΣ Ευάγγελος

 

 

χώρος διαφήμισης 

Alexandros Bougadis
Art Photographer
Μέλος του Ομίλου UNESCO Τεχνών , Λόγου & Επιστημών Ελλάδος 

Φωτογραφήσεις – Βιντεοσκοπήσεις : Γάμων , Βαπτίσεων , Εκδηλώσεων , Προϊόντων
6909031174

 

 

Sparta Voice ακολουθήστε μας :
Facebook Sparta Voice 
twitter
Instagram 
youtube channel

You may also like

Κοινοποίηση: