Απαγόρευση εσπεριδοειδών  με  φύλλα  και  ποδίσκους  χωρίς  Φυτοϋγειονομικό  Διαβατήριο.

469{icon} {views}

                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ                                                                   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΗΣ  Π.Ε.  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

 

Λόγω  της έναρξης  της  περιόδου  εμπορίας  εσπεριδοειδών  η  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  της  Π.Ε.  Λακωνίας  επαναφέρει  το  θέμα  της  διακίνησης  καρπών  εσπεριδοειδών  με  ποδίσκο  ( κοτσάνι )  και  φύλλα  υπενθυμίζοντας  ότι  αυτό  απαγορεύεται  από  την  Κοινοτική  νομοθεσία.

 Η τριστέτσα  είναι  η  πιο  σημαντική  και  καταστρεπτική  ασθένεια  που  προσβάλλει  τα  εσπεριδοειδή  έχοντας  σαν  αποτέλεσμα  την  καταστροφή  εκατομμυρίων  δένδρων  μέχρι  σήμερα,  στη  Λατινική  Αμερική,  την  Καλιφόρνια,  την  Ισπανία  και  άλλες  χώρες. Η  ασθένεια  μεταδίδεται  με  το  μολυσμένο  πολλαπλασιαστικό  υλικό  ( δενδρύλλια, εμβόλια )  με  έντομα  φορείς,  τις  αφίδες. Για  τον  περιορισμό  της  επιβάλλεται  η  χρήση  προληπτικών  μέτρων  με  πιο  σημαντικό  τη  χρήση  υγιούς  πολλαπλασιαστικού  υλικού.

Ένα  από  τα  προληπτικά  μέτρα  αποτελεί  και  η  απαγόρευση  διακίνησης  καρπών  εσπεριδοειδών  με  φύλλα  και  ποδίσκους  χωρίς  Φυτοϋγειονομικό  Διαβατήριο.

 Η  Φυτοϋγειονομική  νομοθεσία  επιτρέπει  την  εισαγωγή  καρπών  εσπεριδοειδών  με  φύλλα  και  ποδίσκους  μόνο  από  τις  χώρες  της  Ε.Ε.  ( Μάλτα, Κορσική, Πορτογαλία- εκτός νήσου Μαδέρας )  που  υπάγονται  στο  καθεστώς  της  προστατευόμενης  ζώνης  για  την  Τριστέτσα  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  συνοδεύονται  από  Φυτοϋγειονομικό  Διαβατήριο. Από  τις  άλλες  χώρες  της  Ε.Ε.  καθώς  επίσης  και  από τρίτες  χώρες  δεν  επιτρέπεται  η  εισαγωγή  εσπεριδοειδών  με  ποδίσκους  και  φύλλα.

Για  τους  καρπούς  εσπεριδοειδών  που  παράγονται  και  διακινούνται  στη  χώρα  μας  επισημαίνεται:

  • Οι  καρποί  εσπεριδοειδών  που  διακινούνται – εμπορεύονται ( ΟΚΑΑ, μανάβικα, Λαϊκές Αγορές, Σουπερ Μάρκετ, σημεία λιανικής-χονδρικής πώλησης )  από  τον  τόπο  παραγωγής  σε  άλλες  περιοχές  θα  πρέπει  εάν  φέρουν  φύλλα  και  ποδίσκους, υποχρεωτικά  να  συνοδεύονται  από  Φυτοϋγειονομικό  Διαβατήριο.
  • Δεν  απαιτείται  Φυτοϋγειονομικό  Διαβατήριο  στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχουν  φύλλα  και  ποδίσκοι.

Η  διακίνηση  καρπών  εσπεριδοειδών  με  φύλλα  και  ποδίσκους  χωρίς  Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο  αποτελεί  παράβαση  των  φυτοϋγειονομικών  διατάξεων  του  Παραρτήματος  IV  , Μέρος  Α΄  κεφάλαιο  II   και  Μέρος  Β΄,  σημείο  31  του  Π.Δ. 365/2002  (Α΄307)  στους  δε παραβάτες  (εμπόρους  και παραγωγούς)  επιβάλλονται  υψηλά  χρηματικά  πρόστιμα (από 1.500 έως 6.000 Ευρώ)      αλλά  και  ποινικές  κυρώσεις (Ν.2732/1999). Σε  περίπτωση  που  επαναληφθεί  η  παράβαση  το  επιβαλλόμενο  πρόστιμο  ανέρχεται  σε  30.000  έως  60.000  Ευρώ  (Ν.2538/1997).

Καλούνται  οι  παραγωγοί  και  οι  έμποροι  εσπεριδοειδών  να  κατανοήσουν  πόσο  σημαντικό είναι το  προληπτικό  αυτό  μέτρο  για  την  προστασία  της  φυτικής  παραγωγής  και  του  φυτικού κεφαλαίου  και  να  συγκομίζουν – εμπορεύονται τους  καρπούς  δίχως  φύλλα  και  ποδίσκους.

                                                                       

 Με  ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ   

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΥ

You may also like

Κοινοποίηση:

Ακολουθήστε μας στα social media

Αποκτήστε το ημερολόγιο 2021 με 13 φύλλα Λακωνικού τοπίου , πληροφορίες 6909031174