Αρχαιρεσίες Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης.

417{icon} {views}

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, σου γνωρίζει ότι ο Εμπορικός Σύλλογος θα προβεί σε εκλογικές διαδικασίες  για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων για τη Δευτεροβάθμια Οργάνωση και μελών Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1ον . Στα γραφεία του Συλλόγου Ηλία Γκορτσολόγου 97, στις 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00-2:00μμ θα γίνουν αρχαιρεσίες  για την εκλογή τετραμελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα διεξάγει τις εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης  και των Αντιπροσώπων του Συλλόγου.

  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την τετραμελή επιτροπή  υποβάλλονται στο Προεδρείο προφορικά και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του καταστατικού για την εκλογή των Οργάνων του Συλλόγου.

  2ον . Την ίδια μέρα 29 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 – 9:30μμ θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

α) Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

β) Αντιπροσώπων  για τη Δευτεροβάθμια Οργάνωση

γ) Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά ( 7 ) τουλάχιστον ημέρες πριν την αρχική ημερομηνία των εκλογών δηλαδή μέχρι τις 22 Αυγούστου 2017 . Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας τα γραφεία του Συλλόγου θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 9 το βράδυ.

  3ον . Οι εκλογές σύμφωνα με το Νόμο θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται  σε συνδυασμό χωρίς φυσικά να αποκλείονται και ανεξάρτητες υποψηφιότητες.

  4ον . Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για όλες τις πιο πάνω θέσεις.

  5ον. Σε περίπτωση μη απαρτίας της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης στις   29 Αυγούστου 2017 που θα απαιτηθεί η παρουσία του ½ οικονομικά τακτοποιημένων μελών, αυτή θα επαναληφθεί την 5η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα 12:00 – 2:00μμ για την εκλογή Μελών Εφορευτικής Επιτροπής και 2:30 – 9:30μμ για την εκλογή Οργάνων Διοίκησης Ελέγχου και Αντιπροσώπων στον ίδιο χώρο όπου θα απαιτηθεί η παρουσία του ¼ οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

  6ον . Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Εκλογική Γενική Συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 12η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα 12:00 – 2:00μμ για την εκλογή Μελών Εφορευτικής Επιτροπής και 2:30 – 9:30μμ για την εκλογή Οργάνων Διοίκησης Ελέγχου και Αντιπροσώπων στον ίδιο χώρο με όσα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη παρευρίσκονται χωρίς νεότερη πρόσκληση.

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ

ΤΟ Δ.Σ

 

You may also like

Κοινοποίηση: