Λακωνία

Αυθαιρεσίες Δημάρχου Σπάρτης και παράβαση καθήκοντος καταγγέλλουν οι «Ε.Π.»

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΜΟΙΡΗ-ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ 6Ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»

Στην αριθμ.183/30-5-2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης,   με θέμα <Συζήτηση και ψηφοφορία για τη  σύμβαση σύμπραξης  Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)  αίτημα  Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση>  μετά από μεγάλη διαλογική συζήτηση (20 σελίδες) παρά τις επιφυλάξεις που διατύπωσε η δημοτική παράταξη Ενωμένοι Πολίτες, πάρθηκε η πιο κάτω απόφαση: «… Αποφασίζει: ΟΜΟΦΩΝΑ  Λέει όχι στη σύμβαση σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) έτσι όπως έχει διατυπωθεί με την ΤΕΡΝΑ.

Να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Σπάρτης για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης όπως αυτή έχει διατυπωθεί από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης και τη συγκεκριμένη πρόταση που έχει κάνει στον  ΠΕΣΔΑ»   

Από τότε μέχρι σήμερα έχει μεσολαβήσει διάστημα 83 ημερών και έχουν γίνει εννέα (9)  δημοτικά συμβούλια.

Ο κος Δήμαρχος έχει πραγματοποιήσει διάφορες  συναντήσεις για το θέμα των απορριμμάτων. Αποκορύφωμα των συναντήσεων αυτών η επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κου Σωκράτη Φάμελου  στην Σπάρτη στις 23/6/2017.

Από την επίσκεψη του ανωτέρω υπουργού μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετά δημοτικά συμβούλια. Σε κανένα από αυτά ο κος Δήμαρχος «δεν μπήκε  στον κόπο»   να ενημερώσει τους δημοτικούς  συμβούλους για το τι συζητήθηκε.  

Ούτε και θεώρησε ορθό  να ενημερώσει τους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων για το τι γίνεται με τη διαχείριση των απορριμμάτων όταν μάλιστα στα περισσότερα δημοτικά συμβούλια οι σχετικές αποφάσεις είναι ομόφωνες.

Διαβάσαμε στον τύπο (10-7-2017) ότι πέντε δήμαρχοι, τρεις φορείς και δύο πολίτες αποφάσισαν να ασκήσουν κάθε νόμιμο ένδικο μέσο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για ακύρωση της πράξης «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως ισχύει …

Ανάμεσα στους πέντε δημάρχους και ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Βαλιώτης.

Σε κατ΄ιδίαν  ερώτηση του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης κου Αργειτάκου, εάν η υπογραφή ήταν σαν Δήμαρχος Σπάρτης (εκπροσωπώντας το Δήμο) ή ήταν σαν φυσικό πρόσωπο,  απάντησε το δεύτερο.

Στην εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή,  με θέμα «Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  αναφέρεται ότι : «… ο Δήμος μας, όπως και οι Δήμοι Κορίνθου, Άργους-Μυκηνών, Τρίπολης, Βόρειας Κυνουρίας αποφάσισαν να ασκήσουν κάθε νόμιμο ένδικο μέσο ενώπιον του Συμβουλίου  της Επικρατείας για ακύρωση της ανωτέρω πράξης καθώς και κατά κάθε άλλης συναφούς με αυτήν πράξης…» .

Σε αναζήτηση αποφάσεων για το εν λόγω θέμα προκύπτει ότι το δημοτικό συμβούλιο και πολύ περισσότερο η οικονομική επιτροπή –στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα– ουδέποτε έχει πάρει σχετική απόφαση,  ούτε έχει εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για περαιτέρω ενέργειες.

Αγνοώντας προκλητικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή ο κος Δήμαρχος  έδωσε προφορική εντολή στο δικηγόρο Ανδρέα Μπακόπουλο  για την κατάθεση  των δικογράφων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κάτι που έγινε στις 6/7/2017 και 8/7/2017.  

Και ερχόμαστε σήμερα 22/8/2017 με εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου (πιστεύουμε ότι η νομική σύμβουλος δεν είναι ενημερωμένη για το τι εντολή είχε δώσει ο κ.Δήμαρχος)  η οποία εισηγείται: «….να αναθέσουμε σε δικηγόρο ..να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ και αναστολή εκτελέσεως με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ κατά της υπ΄αριθμ. 27716/1612/12-6-2017 ΚΥΑ , όπως ισχύει καθώς και κάθε άλλης με αυτή συναφούς πράξεως ………»

Από την ημέρα που δημοσιεύθηκε στο (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 2044/14.06.2017)   η κύρωση της απόφασης έγκρισης που ΠΕΣΔΦΑ Πελοποννήσου έως την ημέρα που κατατέθηκαν τα δικόγραφα (6-7-2017) υπήρξε αρκετός χρόνος για να συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου ( Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπής) έτσι ώστε να ληφθούν νόμιμες αποφάσεις κάτι όμως που δεν έγινε.

Θεωρούμε ότι ο κος Δήμαρχος χωρίς καμία εντολή από το Δημοτικό Συμβούλιο/Οικονομική Επιτροπή ενήργησε αυθαίρετα κάνοντας  παράβαση καθήκοντος,

για το λόγο αυτό δεν ψηφίζουμε το εν λόγω θέμα γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να γίνουμε  και εμείς συμμέτοχοι στην παρανομία.

You may also like

Κοινοποίηση: