Βοήθημα γάμου από το Κληροδότημα Η. Ασημακόπουλου Τ.Κ. Αμυκλών

 

 

Η Οικονομική-Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Ηλία Ασημακόπουλου Τοπικής  Κοινότητας Αμυκλών, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  τη χορήγηση βοηθήματος γάμου από τα έσοδα των ενοικίων του έτους 2017 του κληροδοτήματος, ποσού 680,00 € στην πτωχότερη κοπέλα που είναι μόνιμη κάτοικος της Τοπικής Κοινότητας Αμυκλών και παντρεύτηκε το έτος 2016 .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

– Να έχουν ηλικία από τη μικρότερη που επιτρέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Αστικού Κώδικα για σύναψη έγκυρου γάμου μέχρι και 45 ετών

– Να είναι οικονομικά αδύνατες (το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα των κορασίδων του έτους πριν την τέλεση του γάμου  να μην ξεπερνά τις 6.000,00 € και να μην διαθέτουν ακίνητη περιουσία το έτος πριν την τέλεση του γάμου ).

Γι΄ αυτές που θα διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα εισοδήματα χρήσης 2015 (από 1-1-2015 έως 31-12-2015) και το Ε9 του αντίστοιχου έτους.

– Να έχουν παντρευτεί το έτος 2016

– Ο γάμος να είναι σε ισχύ και να μην έχουν ξαναπάρει γαμήλιο βοήθημα

– Να είναι μόνιμες κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Αμυκλών

Οι ενδιαφερόμενες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση βοηθήματος γάμου  μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο του κληροδοτήματος (Μαγούλα Λακωνίας, Τ.Κ. 23100) από την 3η Δεκεμβρίου 2018 μέχρι και την 16η Ιανουαρίου 2019 συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου

– Στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι είναι οικονομικά αδύνατες (εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Δ.Ο.Υ. )

– έντυπο Ε9 χρήσης έτους 2015

– Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν το προσκομίζετε, ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στο γραφείο του κληροδοτήματος, στη Μαγούλα Λακωνίας, Τ.Κ. 23100.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται  στο Γραφείο του Κληροδοτήματος, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά στη Μαγούλα Λακωνίας,  από τις 8:00 έως τις 15:00, αρμόδια υπάλληλος: Παναγιώτα Καπετανέα, τηλέφωνο: 27310-22482.

 

Συνεχής  ενημέρωση μέσα από www.spartavoice.gr.
Ακολουθήστε μας και  στις σελίδες μας  Sparta Voice.gr oficcial page   
&  LAKONIA GREECE  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας,   twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.

You may also like

Κοινοποίηση: