Γηροκομείο Σπάρτης: διαγωνισμός για συντήρηση ανελκυστήρων και 2 προσκλήσεις ενδιαφέροντος για παραφαρμακευτικά υλικά και προμήθεια υλικών καθαριότητας

346{icon} {views}

 

Το Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συντήρηση των δύο (2) ανελκυστήρων του Ιδρύματος (ο ένας εκ των οποίων χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τροφίμων).

Καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά μέχρι και την Πέμπτη 19/07/2018. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι ένα (1) έτος. Στην τιμή της προσφοράς εκτός από τη συντήρηση των ανελκυστήρων θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η επισκευή τους σε περίπτωση βλάβης (άμεση ανταπόκριση), όπου και την αναλαμβάνει ο μειοδότης. Τα υλικά για την επισκευή τους θα επιβαρύνουν το Γηροκομείο.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την 19/07/2018 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Ιδρύματος.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/7/2018 και ώρα 1.00 μ.μ.. Όσοι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, δύναται να παρευρεθούν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Το Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια παραφαρμακευτικών υλικών.

Καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια παραφαρμακευτικών υλικών, μέχρι και την Πέμπτη 19/07/2018. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι έξι (6) μήνες και το περιθώριο πίστωσης δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την 19/07/2018 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Ιδρύματος.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/7/2018 και ώρα 12.00 μ.μ.. Όσοι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, δύναται να παρευρεθούν.

Η προσφορά είναι δεσμευτική και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών/προδιαγραφών, άλλως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Η επιλογή του μειοδότη θα γίνει ανά προσφερόμενο είδος (δύναται να προκύψουν περισσότεροι από ένας ανάδοχοι).

Επισυνάπτουμε τα είδη των παραφαρμακευτικών υλικών και τα χαρακτηριστικά τους.

  • ΓΑΝΤΙΑ

 • ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

 • ΚΑΛΉ ΑΝΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ.
 • ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΣΦΑΛΉ ΚΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΆ
 • ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΕΎΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΉ
 • ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΌ ΜΉΚΟΣ 240MM
 • ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΟΜΟΙΌΜΟΡΦΑ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΈΝΑ, ΜΕ ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΠΟΎΔΡΑΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΉΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ
 • ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΆΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΊΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΈΘΗ EXTRA SMALL, SMALL, MEDIUM, LARGE ΚΑΙ EXTRA LARGE
 • ΝΑ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΚΛΕΙΣΤΉ, ΚΥΤΊΟΥ ΑΝΆ 100 ΤΕΜΆΧΙΑ

 • ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

ΜΕΓΈΘΗ: MEDIUM – LARGE – XLARGE

 • ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΆ ΑΝΑΤΟΜΙΚΌ ΣΧΉΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΤΈΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΆΝΕΣΗ
 • Ο ΠΥΡΉΝΑΣ ΤΗΣ ΠΆΝΑΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΠΛΆ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΌΣ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΊ ΤΑ ΥΓΡΆ ΑΠΟΦΕΎΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΊΣΘΗΜΑ ΥΓΡΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΣΆΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΈΣ
 • ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΆ ΤΗΣ ΠΆΝΑΣ ΝΑ ΥΠΆΡΧΟΥΝ «ΦΡΆΓΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΥΓΉΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ
 • ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΩΝ ΠΟΔΙΏΝ ΝΑ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΈΣ ΕΛΑΣΤΙΚΈΣ ΣΟΥΡΊΤΣΕΣ ΧΩΡΊΣ ΛΆΤΕΞ (LATEX FREE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΉ ΔΙΑΡΡΟΏΝ

 • ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΡΑΚΑΚΙ

ΜΕΓΈΘΗ: MEDIUM – LARGE – XLARGE

 • ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΆ ΑΝΑΤΟΜΙΚΌ ΣΧΉΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΤΈΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΆΝΕΣΗ
 • ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΆ ΤΗΣ ΠΆΝΑΣ ΥΠΆΡΧΟΥΝ «ΦΡΆΓΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΥΓΉΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ
 • ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΩΝ ΠΟΔΙΏΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΈΣ ΕΛΑΣΤΙΚΈΣ ΣΟΥΡΊΤΣΕΣ ΧΩΡΊΣ ΛΆΤΕΞ (LATEX FREE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΉ ΔΙΑΡΡΟΏΝ

 • ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ

 • ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΕΩΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ 60X90CM
 • Η ΚΆΤΩ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΉ
 • ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ (ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΛΎΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΧΊΖΕΤΑΙ)
 • ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΌ ΠΥΡΉΝΑ
 • Η ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΝΤΥΜΈΝΗ ΑΠΌ NON-WOVEN ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΌ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΏΝ ΣΤΟ ΔΈΡΜΑ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΖΈΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΏΤΑ.
 • ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΠΛΩΜΈΝΑ, ΈΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΦΎΛΑΞΗ

 • ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ
 • DURAPORE 5 CM
 • HANSAPLAST
 • ΓΑΖΑ 100 ΜΕΤΡΩΝ
 • ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5ML, 5 ML, 10ML ΚΑΙ 60ML
 • ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΛΕΠΤΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΡΙΝΙΚΑ
 • ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
 • ΟΞΥΖΕΝΕ
 • ΜΑΣΚΑ AEROLIN
 • ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ
 • ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών καθαριότητας.

Καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαριότητας, μέχρι και την Πέμπτη 19/07/2018. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι έξι (6) μήνες και το περιθώριο πίστωσης δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την 19/07/2018 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Ιδρύματος.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/7/2018 και ώρα 12.00 μ.μ.. Όσοι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, δύναται να παρευρεθούν.

Η προσφορά είναι δεσμευτική και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών/προδιαγραφών, άλλως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Η επιλογή του μειοδότη θα γίνει ανά προσφερόμενο είδος (δύναται να προκύψουν περισσότεροι από ένας ανάδοχοι).

Επισυνάπτουμε τα είδη των αναλώσιμων υλικών και τα χαρακτηριστικά τους.

 • ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ∆ΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ TEM ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΟΞΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΦΑΛΑΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ & ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
 • ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 150 ΜΕΤΡΩΝ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ – ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΕ SPRAY ,ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ. ΝΑ ∆ΙΑΛΥΕΙ ∆ΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΝΑ ∆ΙΑΛΥΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΡΙΖΕΙ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΩΝ.
 • ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ- ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΓΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ. ΝΑ ∆ΙΑΛΥΕΙ ∆ΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΝΑ ∆ΙΑΛΥΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΡΙΖΕΙ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ∆ΟΧΕΙΟ 4- 5 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ PH. ΝΑ ∆ΙΑΛΥΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΖΗΜΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ, ΚΑΥΣΤΙΚΟ Η ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΥΓΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ∆ΑΧΤΥΛΙΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ.
 • ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60Χ90CM ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ KG ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,60 Χ 0,90M ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590% ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM² ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM².
 • ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90Χ1,10CM ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ KG ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,90 Χ 1,10M ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590% ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM² ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM².
 • ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΦΥΛΛΟ ΓΚΟΦΡΕ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΟΛΟΥ . ΒΑΡΟΣ 500 ΓΡΑΜ. (+5%) ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΜΑΛΑΚΟ, ΠΟΛΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ, ΠΥΚΝΟΠΛΕΓΜΕΝΟ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.
 • ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ, ∆ΙΦΥΛΛΗ ΓΚΟΦΡΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25CM X 23CM ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 5%.
 • ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33.
 • ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 5KG.
 • ΓΑΝΤΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΆ ΓΆΝΤΙΑ ΧΩΡΊΣ LATEX ΧΩΡΊΣ ΠΟΎΔΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ ΑΠΌ 100% ΝΙΤΡΊΛΙΟ, ΑΜΦΙΔΈΞΙΑ, ΜΩΒ Ή ΜΠΛΕ ΧΡΏΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΑ.

 • ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΆΡΜΟΣΤΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΑ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΥΨΗΛΌΤΕΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ.
 • ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΆ, ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΆ.
 • ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΈΣ ΟΥΣΊΕΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΆΛΛΑ ΥΛΙΚΆ.
 • ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΑΠΌ ΜΙΚΡΌΒΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΎΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΉ ΜΟΛΎΝΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ.
 • ΣΕ ΠΑΚΈΤΟ ΑΝΟΙΓΌΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΆΝΩ ΏΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΝΑ ΜΈΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ.

 • ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

ΜΕΓΈΘΗ: MEDIUM – LARGE – XLARGE

 • ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΆ ΑΝΑΤΟΜΙΚΌ ΣΧΉΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΤΈΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΆΝΕΣΗ
 • Ο ΠΥΡΉΝΑΣ ΤΗΣ ΠΆΝΑΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΠΛΆ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΌΣ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΊ ΤΑ ΥΓΡΆ ΑΠΟΦΕΎΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΊΣΘΗΜΑ ΥΓΡΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΣΆΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΈΣ
 • ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΆ ΤΗΣ ΠΆΝΑΣ ΝΑ ΥΠΆΡΧΟΥΝ «ΦΡΆΓΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΥΓΉΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ
 • ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΩΝ ΠΟΔΙΏΝ ΝΑ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΈΣ ΕΛΑΣΤΙΚΈΣ ΣΟΥΡΊΤΣΕΣ ΧΩΡΊΣ ΛΆΤΕΞ (LATEX FREE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΉ ΔΙΑΡΡΟΏΝ

 • ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΡΑΚΑΚΙ

ΜΕΓΈΘΗ: MEDIUM – LARGE – XLARGE

 • ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΆ ΑΝΑΤΟΜΙΚΌ ΣΧΉΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΤΈΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΆΝΕΣΗ
 • ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΆ ΤΗΣ ΠΆΝΑΣ ΥΠΆΡΧΟΥΝ «ΦΡΆΓΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΥΓΉΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ
 • ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΩΝ ΠΟΔΙΏΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΈΣ ΕΛΑΣΤΙΚΈΣ ΣΟΥΡΊΤΣΕΣ ΧΩΡΊΣ ΛΆΤΕΞ (LATEX FREE)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΉ ΔΙΑΡΡΟΏΝ

 • ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ

 • ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΕΩΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ 60X90CM
 • Η ΚΆΤΩ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΉ
 • ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ (ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΛΎΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΧΊΖΕΤΑΙ)
 • ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΌ ΠΥΡΉΝΑ
 • Η ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΝΤΥΜΈΝΗ ΑΠΌ NON-WOVEN ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΌ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΏΝ ΣΤΟ ΔΈΡΜΑ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΖΈΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΏΤΑ.
 • ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΠΛΩΜΈΝΑ, ΈΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΦΎΛΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety Data Sheet) Άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους Πιστοποιητικό ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα. Να διαθέτουν ετικέτες στα ελληνικά.

Προτεινόμενη δοσολογία από τον κατασκευαστή, με ενδεικτικά προγράμματα χρήσης σε πλυντήρια ανάλογα με την ποιότητα νερού.

Κατάθεση δειγμάτων προϊόντων.

 • Λαμπρυντικό (εκθαμβωτικό) για πλυντήρια πιάτων

Το λαμπρυντικό θα πρέπει: Να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες <5%, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5 – 15%.

 • Απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλυντήρια

Το απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλυντήρια θα πρέπει: Να περιέχει φωσφορικά άλατα όχι λιγότερο από 15% λευκαντικού παράγοντες με βάση το χλώριο <5%, να μην έχει δυσάρεστη οσμή και να είναι χαμηλού αφρισμού.

 • Απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

Το απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι θα πρέπει: Να περιέχει οξικό οξύ για την καταπολέμηση δυσάρεστων οσμών, να έχει ουδέτερο Ph, να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να ξεπλένεται εύκολα, να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5 -15%.

 • Μαλακτικό υγρό πλυντηρίου ρούχων

Το μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων θα πρέπει να περιέχει άριστα μαλακτικά συστατικά τα οποία θα είναι βιοδιασπώμενα, να κάνει τα υφάσματα μαλακά, αφράτα διευκολύνοντας το σιδέρωμά τους, να περιποιείται και να προστατεύει τις ίνες των ρούχων.

 • Απορρυπαντικό σε κοκκώδη μορφή για πλυντήρια ρούχων

Το απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων κοκκώδους μορφής, ομοιόμορφης εμφάνισης θα πρέπει: Να περιέχει σύνολο επιφανειοδραστικών ουσιών όχι λιγότερο από 15%, σαπούνι <2%, ένζυμα, λευκαντικό παράγοντα, φωσφορικές ενώσεις >12%, πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, υγρασία <9%, αποσκληρυντικό παράγοντα, να μην έχει δυσάρεστη οσμή, να απομακρύνει τελείως ρύπους πρωτεϊνικής φύσης π.χ. αίμα, να επαναφέρει την αρχική λάμψη και φρεσκάδα σε γαριασμένα από καιρό ρούχα, να προστατεύει το πλυντήριο και τα υφάσματα από φθορές και επικαθίσει ς αλάτων, τα λευκαντικά συστατικά του να δρουν ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, να διαλύεται εύκολα στο νερό, να μην συσσωματώνεται όταν το νερό διέρχεται μέσα από την ειδική θήκη εναπόθεσής του και να είναι χαμηλού αφρισμού.

 • Σαπούνι σε υγρή μορφή για τα χέρια του προσωπικού, των ασθενών και των συνοδών
 • Να έχει ουδέτερο ρΗ και να είναι δερματολογικά ελεγμένο.
 • Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες για την διευκόλυνση απομάκρυνσης οργανικών ρύπων.
 • Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρματος.
 • Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση από επαγγελματίες υγείας (διατήρηση φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος -μη πρόκληση ερεθισμών) και να μην περιέχει αλκαλικά και σαπούνι.
 • Οικιακή χλωρίνη

Η οικιακή χλωρίνη θα πρέπει: Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ και να περιέχει όχι λιγότερο από 5% υποχλωριώδες νάτριο (50.000ppm διαθέσιμου χλωρίου).

 

Ενημερωθείτε  μέσα από τη συνεχή ροή του Sparta Voice.gr (www.spartavoice.gr).
Κάνετε like στη σελίδα   μας  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας, ακολουθήστε μας και στο  twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.

You may also like

Κοινοποίηση: