Λακωνία

Διευκρινίσεις για τις Δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο στην περιοχή της Μάνης ζητά ο Δαβάκης

Διευκρινίσεις για τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης δικαιώματος στο Εθνικό Κτηματολόγιο με Ένορκη Βεβαίωση ή με Υπεύθυνη Δήλωση ως αποδεικτικά στοιχεία κυριότητας, ζητά  με Ερώτησή του στη Βουλή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  ο βουλευτής Λακωνίας κ. Θανάσης Δαβάκης.

Στην Ερώτησή του, ο κ. Δαβάκης επισημαίνει ότι η περιοχή της Μάνης χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της, με αποτέλεσμα να επικρατεί έντονη ανησυχία στους πολίτες ότι δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν στη διαδικασία κτηματογράφησης, διότι δεν έχουν τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν τα εμπράγματα δικαιώματά τους επί των ακινήτων.

Ο κ. Δαβάκης με τον τρόπο αυτό μεταφέρει τις ανησυχίες του Δικηγορικού Συλλόγου Γυθείου, για τα έγγραφα που δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία κυριότητας, γεγονός που έχει απασχολήσει και τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης της 24/10/2018.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Δαβάκη: 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και  Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ ΑΕ), το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η Κτηματογράφηση σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Συνεπώς, όλοι οι πολίτες που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση του δικαιώματός τους στις προθεσμίες που θα τεθούν. Η περιοχή της Μάνης όμως, όπως είναι γνωστό, έχει ιδιαιτερότητες όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της, με αποτέλεσμα να επικρατεί έντονη ανησυχία στους πολίτες, ότι δεν θα μπορέσουν να υποβάλλουν την δήλωση κτηματογράφησης διότι δεν έχουν τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν τα εμπράγματα δικαιώματά τους  επί των ακινήτων (συμβόλαια κλπ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις 1045, 1046 και 974 ΑΚ για την απόκτηση κυριότητας ακινήτου απαιτείται εικοσαετής νομή στο ακίνητο. Ως πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας είναι η έκτακτη χρησικτησία, η οποία ισχύει από την εισαγωγή του ΑΚ και αποτελεί θεσμό του δικαίου, όπως ίσχυε και κατά το προϊσχύον δίκαιο πριν το 1946. 

 Στο Δήμο Ανατολικής Μάνης πάμπολλα ακίνητα -αγροτικά και αστικά- στερούνται τίτλων και η κτήση κυριότητας έχει αποκτηθεί με έκτακτη χρησικτησία. Η χρησικτησία αποτελεί μία πραγματική κατάσταση, η οποία δύναται να αποδειχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  Επιπλέον, κατά την σύνταξη συμβολαίων με τίτλο χρησικτησίας απαιτείται μόνο απλή υπεύθυνη δήλωση του πωλητού ότι κατέχει το ακίνητο και κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

Κατά την επίσκεψη της Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το Κτηματολόγιο στο Δικηγορικό Σύλλογο Γυθείου ανακοινώθηκε ότι δεν γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις ούτε υπεύθυνες δηλώσεις για την καταχώριση των πρώτων  εγγραφών, αλλά απαιτείται συμβόλαιο ή μισθωτήριο βεβαίας χρονολογίας ή Ε9 το οποίο να ανατρέχει στην εικοσαετία, σε αντίθεση με όσα αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Κτηματολογίου.

Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να διευκρινιστεί από πλευράς της ΕΚΧΑ ΑΕ ποια είναι τα απαιτούμενα έγγραφα που θα συνυποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης του κτηματολογίου. Εξάλλου, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης διατυπώθηκε η πρόταση όπως οι αιτήσεις καταχώρησης συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση και  ένορκες βεβαιώσεις που θα υποβάλλουν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να αποδεικνύεται το δικαίωμα της κυριότητας επί των δηλούμενων ακινήτων με βάση την έκτακτη χρησικτησία (παρατίθεται συνημμένο το σχετικό απόσπασμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός:

  1. Να απαριθμηθούν επακριβώς τα αποδεκτά έγγραφα κυριότητας που μπορούν να υποβληθούν μαζί με μία δήλωση δικαιώματος στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
  2. Είναι η υπεύθυνη δήλωση, η οποία επαρκεί για τη σύνταξη συμβολαίων  με τίτλο χρησικτησίας, έγγραφο αποδεκτό από το Εθνικό Κτηματολόγιο , και αν όχι για ποιο λόγο;
  3. Είναι η Ένορκη Βεβαίωση αποδεκτό στοιχείο κυριότητας που μπορεί να συνοδεύσει μία δήλωση δικαιώματος στο Εθνικό Κτηματολόγιο; Και αν ναι, σε ποιο χρόνο πρέπει να έχει συνταχθεί;
  4. Προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης να αποτελεί η υπεύθυνη δήλωση και οι ένορκες βεβαιώσεις αυτοτελώς αποδεικτικό στοιχείο κυριότητας, λαμβανομένων υπόψιν των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής;
  5. Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος για όσους επικαλεστούν χρησικτησία;

 

Συνεχής  ενημέρωση μέσα από www.spartavoice.gr.
Ακολουθήστε μας και  στις σελίδες μας  Sparta Voice.gr oficcial page   
&  LAKONIA GREECE  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας,   twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.

You may also like

Κοινοποίηση: