Λακωνία

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων από το Επιμελητήριο Λακωνίας

 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λακωνίας στο πλαίσιο προώθησης των λακωνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων-υπηρεσιών τους αποφάσισε να φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λακωνίας  (www.lakoniacci.gr)  και στην ειδική κατηγορία «Βραβευμένες Λακωνικές Επιχειρήσεις» τις επιχειρήσεις-μέλη του που έχουν αποσπάσει διακρίσεις / βραβεύσεις.

 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν δήλωση (υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή) και να την αποστείλουν στο e-mail: gytheioc@otenet.gr.

Η δήλωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο υπο-μενού «Βραβευμένες Λακωνικές Επιχειρήσεις».
Για τη συνημμένη αίτηση πατήστε εδώ

 

 

You may also like

Κοινοποίηση: