Λακωνία

Δωρεάν σεμινάρια από το Επιμελητήριο Λακωνίας.

438{icon} {views}

Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας 8 ωρών με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες»

Στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι να ενημερωθούν διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς και εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις για όλο το πλέγμα που καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια. Τα σεμινάρια είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δίδουν απαντήσεις σε ερωτήματα εν δυνάμει εξαγωγέων και καλύπτουν θέματα όπως:
 • Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
 • Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.
 • Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.
 • Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.
 • Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.
 • Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.
 • Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.
 • Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης).
 • Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.
 • Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.
 • Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.
 • Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.
 • Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.
 • Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.
 • Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.
 • Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π.
 • Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)
 • Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.
                                                            
Συνήθως τα σεμινάρια είναι διάρκειας 8 ωρών και μπορούν να οργανωθούν είτε σε δύο απογεύματα των 4 ωρών είτε σε μία μέρα. Όσοι εκ των μελών μας επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο e-mail:gytheioc@otenet.gr ή στο φαξ 2733022008 έως την Παρασκευή 17/02/2017. Μετά την κατάθεση των αιτήσεων θα οριστούν οι πόλεις ανάλογα με τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων (στα εκπαιδευτικά κέντρα του Επιμελητηρίου σε Σπάρτη, Μολάοι, Γύθειο), καθώς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων. Τα μέλη που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να εξοφλήσουν ή διακανονίσουν τις συνδρομές τους προς το Επιμελητήριο.
Σημειώνεται ότι το σεμινάριο απευθύνεται και σε εν δυνάμει εξαγωγείς. Κατά συνέπεια γίνονται δεκτές αιτήσεις και από μη μέλη του Επιμελητηρίου που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

You may also like

Κοινοποίηση: