Λακωνία

Δόθηκε στην κυκλοφορία η Παλαιολόγου

2485{icon} {views}

Στην κυκλοφορία δόθηκε η ανάπλαση της Παλαιολόγου από την Ευαγγελιστρίας έως την Λυκούργου (το πρώτο τμήμα)  και προς το ρεύμα ανόδου, συνιστούμε λίγο προσοχή λόγω του ότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. 

Βέβαια δεν υπάρχει κάποια σήμανση για παράκαμψη , ώστε να μην δημιουργείτε κυκλοφοριακό λόγω του ότι αρκετοί δεν γνώριζαν ότι δόθηκε στην κυκλοφορία. 

 

 

 

 

 

 

 

***********

 

 

You may also like

Κοινοποίηση: