Δ.Σπάρτης. Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων.

384{icon} {views}

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 10084/04-06-2018 – ΣΟΧ 2 / 2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ακολουθούν:

 

1) Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης, για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου , με κωδικό θέσης 101

2) Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων,  για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης, για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας , με κωδικό θέσης 102

3) Αρχείο με
Α) την Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων, για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης, για τις θέσεις: α) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, με κωδικό θέσης 101 και β) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με κωδικό θέσης 102
Β) τον Πίνακα Απορριπτέων Υποψηφίων για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης, για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας , με κωδικό θέσης 102
Γ) τον Πίνακα Προσληφθέντων Υποψηφίων για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης, για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, με κωδικό θέσης 101
Δ) τον Πίνακα Προσληφθέντων Υποψηφίων, για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης, για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας , με κωδικό θέσης 102

 

Ενημερωθείτε  μέσα από τη συνεχή ροή του Sparta Voice.gr (www.spartavoice.gr).
Κάνετε like στη σελίδα   μας  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας, ακολουθήστε μας και στο  twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.

You may also like

Κοινοποίηση: