Λακωνία

Δ. Σπάρτης : Πράσινο Ταμείο και Αντιπυρικές Ζώνες οικισμών

Η ένταξη του Δήμου Σπάρτης στο πρόγραμμα «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου, κατά την οποία κατέθεσε πρόταση 443.556,47€ και που εξασφάλισε σε αυτόν χρηματοδότηση ύψους 350.000€ για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πέριξ οικισμών του Δήμου, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, που άλλες δικαιολογούνται και άλλες όχι. 

Είναι, λοιπόν, σκόπιμο, προς αποκατάσταση της πραγματικότητας και προς διασκέδαση των όποιων εντυπώσεων δημιουργήθηκαν ή υποδαυλίστηκαν, να επισημανθούν τα εξής:  

(1)το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου χρηματοδοτεί: (α) τη σύνταξη των προβλεπόμενων Τεχνικών Εκθέσεων για το σχεδιασμό περιμετρικών ζωνών αντιπυρικής προστασίας, μέσου πλάτους δέκα (10) μέτρων, πέριξ οικισμών, εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και (β) την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών, όπως αυτές τεκμηριώνονται στις Τεχνικές Εκθέσεις. 

Άρα, τα περί της προστασίας των ελαιοπεριβόλων λεγόμενα, καμία σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν! 

(2) οι υποβαλλόμενες στο πρόγραμμα προτάσεις, αποκλειστικά έως την 20η-06-2024, εξετάζονται με απόλυτη προτεραιότητα, ενώ η σχετική απόφαση ένταξης εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου.  

(3) τα κριτήρια ένταξης των διαφόρων οικισμών των Δήμων της Χώρας στο πρόγραμμα είναι συγκεκριμένα, καθορίζονται από το πρόγραμμα, όχι από τον εκάστοτε Δήμο, και εφόσον δεν πληρούνται, έστω για ένα επιμέρους μέρος της πρότασης π.χ. για έναν οικισμό, αυτό συνεπάγεται την μη αποδοχή της πρότασης στο σύνολό της.

Επομένως, δεν τίθεται θέμα, όπως αναφέρθηκε από κάποιους,  πολιτικής απόφασης ένταξης συγκεκριμένων οικισμών στο πρόγραμμα, αφού αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Σπάρτης μπήκε σε μία διαδικασία επιλογής οικισμών, άλλους ευνοώντας τους και άλλους αδικώντας τους. 

Τούτο, όμως, είναι κάτι που εκφεύγει παντελώς της νοοτροπίας της παρούσας δημοτικής αρχής και το αποδεικνύει κάθε ημέρα! 

(4) ο Δήμος Σπάρτης, αμέσως μόλις έλαβε γνώση του προγράμματος, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία τού, ανέθεσε σε ειδικό επιστήμονα δασολόγο τη σύνταξη της σχετικής πρότασης, βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων του προγράμματος.

Έτσι, η γνώση του ειδικού ήταν αυτή που κατηύθυνε τις ενέργειές του, όχι η τυχαιότητα, ούτε οι υποθέσεις. 

(5) ο Δήμος Σπάρτης υπέβαλλε την πρότασή του για ένταξη στο πρόγραμμα την 07η-06-2024, άρα κατά το δυνατόν άμεσα, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να καταταγεί στους 30 πρώτους Δήμους της Χώρας που υπέβαλλαν πρόταση στο πρόγραμμα. 

Οι εξελίξεις δικαίωσαν απολύτως το Δήμο Σπάρτης για την κατεπείγουσα διαδικασία που ακολούθησε κατά την υποβολή της πρότασής του, αφού στη σειρά που η πρότασή του αξιολογήθηκε, ο μέσος όρος των ποσών που εγκρίθηκαν για τους άλλους Δήμους, των οποίων οι προτάσεις έγιναν επίσης δεκτές, ήταν 262.000€, ενώ στην αμέσως επόμενη σειρά ο μέσος όρος των ποσών που εγκρίθηκαν ήταν 143.000€, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα λειτουργούσε καθοριστικά εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου Σπάρτης και θα έθετε σε κίνδυνο την μη ένταξη και λοιπών οικισμών του στο πρόγραμμα. 

Όλα, τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν δεδομένα, που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. 

Βεβαίως, είναι φυσικό και εύλογο εκ των υστέρων να εκφράζονται ανησυχίες από τις τοπικές κοινότητες των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Σπάρτης, που δεν εντάχθηκαν στο εν λόγω πρόγραμμα, λόγω, ακριβώς, των κριτηρίων του. 

Το παράδειγμα τις δημοτικής ενότητας Πελλάνας, είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ¨αστοχίας¨ του προγράμματος. 

Πλην, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι εν λόγω κοινότητες, που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, θα μείνουν εκτός του συνολικού σχεδιασμού της πυροπροστασίας του Δήμου Σπάρτης.

Ωστόσο, θα ήταν καλό, στο μέλλον, οι δημότες, αλλά και οι θεσμικοί εκπρόσωποί τους, πριν να εκφράσουν την διαμαρτυρία τους για οποιοδήποτε θέμα, να επιδιώκουν να ενημερώνονται από αρμόδια χείλη -για παράδειγμα, οι χωρικοί αντιδήμαρχοι, είναι έναν κατεξοχήν αρμόδιο για την ενημέρωσή τους όργανο!-, πλήρως και επαρκώς, έχοντας κατά νου ως δεδομένο ότι: 

Η Δημοτική Αρχή δεν ξεχωρίζει τους δημότες της με κανέναν τρόπο! 

You may also like

Κοινοποίηση: