Εκλέχθηκε το Νέο Π.Συμβούλιο Πελοποννήσου Ταξί.

578{icon} {views}

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου Ταξί που εκλέχθηκε από το εκλογικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί που πραγματοποιήθηκε την 5η Νοεμβρίου 2017, συγκροτήθηκε σε Σώμα με την εξής σύνθεση:

 πρόεδρος: Παναγιώτης Ρηγόπουλος (Κιάτο)·

 αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Σαρβανάκης (Άργος)·

 γραμματέας: Σωτήριος Ροϊνός (Σπάρτη)·

 μέλος: Κυριάκος Μπάκουλης (Κόρινθος)·

 μέλος: Πέτρος Καραλής (Τρίπολη).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Πελοποννήσου μαζί με όλα τα Σωματεία και τις υπόλοιπες Οργανώσεις ταξί της Περιφέρειας, θα δράσει με γνώμονα το κοινό συμφέρον των ιδιοκτητών των πλέον χιλίων πεντακοσίων ταξί της Πελοποννήσου, των πολιτών-επιβατικού κοινού των ταξί, στο πλαίσιο του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος.

Κόρινθος 22 Νοεμβρίου 2017

                             ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΑΞΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

     Ο πρόεδρος                                                                                                     Ο γραμματέας

 

Παναγιώτης Θ. Ρηγόπουλος                                                             Σωτήριος Π. Ροϊνός

   6944-362472                                                                                                     6937-134229

  takis.rigopoulos16@gmail.com                                                             sroinos@gmail.com 

 

 

You may also like

Κοινοποίηση: