Λακωνία

Ενημέρωση για την υποχρεωτική τοποθέτηση σήμανσης από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν POS.

654{icon} {views}

 

Ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης προς τους Επαγγελματίες της Σπάρτης.

 

 

 

 

 

 

 

“Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης σάς ενημερώνει ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2017 τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), βάσει των οποίων, οι επιχειρήσεις οι οποίες αποδέχονται κάρτες πληρωμών, θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

Πρόστιμο 1.000 ευρώ θα επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που δεν έχουν αναρτήσει σήμανση ότι διαθέτουν τερματικό POS για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Στις διατάξεις του άρθρου 65 του ιδίου νόμου, οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπόχρεες να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής, ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, βάσει των κύριων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), η οποία ΚΥΑ δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Άμεσα αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος η οποία θα καθορίζει τα κριτήρια εγκατάστασης τερματικών POS από τις επιχειρήσεις.

Με την περίπτωση ιη του άρθρου 62, θεσπίστηκε ο «Επαγγελματικός Λογαριασμός», μέσω του οποίου διενεργούνται συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα του κατόχου. Συνδέεται μεν με τις κάρτες πληρωμών, απέχει δε παρασάγγας από τον ακατάσχετο επιχειρηματικό λογαριασμό. Η θέση του Εμπορικού Συλλόγου  είναι ότι ο «Επαγγελματικός Λογαριασμός» θα πρέπει να θωρακισθεί θεσμικά, να προστατευθεί από τις κατασχέσεις και να αποτελέσει τροφοδότη των υποχρεώσεων της επιχείρησης, από όπου θα καταβάλλονται: οι οφειλές προς το Δημόσιο, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι μισθοί των εργαζομένων, τα ενοίκια και οι λοιπές υποχρεώσεις, η κάλυψη των οποίων κρατά ζωντανή την επιχείρηση.

Προληπτικά, συστήνουμε σε όλους τους συναδέλφους να αναρτήσουν σήμανση, είτε διαθέτουν POS, είτε όχι. Επισυνάπτουμε ενδεικτική σήμανση και για τις δυο περιπτώσεις.”

 

                              ΤΟ Δ.Σ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

You may also like

Κοινοποίηση: