Λακωνία

Ενημέρωση σχετικά με αποζημιώσεις πληγέντων επιχειρήσεων από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στη ΠΕ Λακωνίας .

541{icon} {views}

Το έργο των Επιτροπών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών, που υπέστησαν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΠΕ Λακωνίας από τις καταστροφικές πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016, έχει από καιρό ολοκληρωθεί. Κατά την αυτοψία στις διάφορες επιχειρήσεις, τα μέλη της Επιτροπής πληροφόρησαν τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα έπρεπε να προσκομίσουν στην  Επιτροπή προκειμένου στη συνέχεια όλες οι περιπτώσεις, σε ενιαίο φάκελο, να προωθηθούν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Α. & Τ.  Δυστυχώς μέχρι σήμερα ελάχιστοι επιχειρηματίες έχουν ανταποκριθεί.

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από το πέρας της καταγραφής των ζημιών και η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της σε εύλογο και σύντομο χρόνο, δίνεται διορία μέχρι το τέλος Μαΐου 2017 για την προσκόμιση στην Επιτροπή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

                                    

You may also like

Κοινοποίηση: