Εξέλιξη για την καταπολέμηση του Δάκου στην Π.Ε. Λακωνίας.

379{icon} {views}

Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού , διεθνή , διαγωνισμού του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού και έως την 15-06-2017 έχουν υποβληθεί  αποδεκτές προσφορές  για τριάντα τρεις (33) εργολαβίες από τις σαράντα (40) που υποδιαιρείται το έργο για το 2017.

Σε επτά (7) εργολαβίες δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον και δεν υπέβαλε προσφορά κανένας εργολάβος με αποτέλεσμα το έργο στις κάτωθι περιοχές να κηρυχθεί άγονο. Αναλυτικά οι εργολαβίες στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές είναι:  

  1. Αγγελώνα –Αγιος Ιωάννης Μονεμβάσιας .
  2. Τάλαντα .
  3. Άγιος Νικόλαος Μονεμβάσιας .
  4. Νόμια .
  5. Άγιος Νικόλαος Βοιών (τμήμα).
  6. Παπαδιάννικα .

You may also like

Κοινοποίηση: