Επιμελητήριο Λακωνίας – Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του ιού Covid-19 (κορωναϊός)

Το Επιμελητήριο Λακωνίας συμβάλλοντας στην προσπάθεια πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19 (κορωναϊός) έχει αναστήλει απ’ αόριστον όλες τις δράσεις του που προϋποθέτουν τη συνάθροιση κοινού (ημερίδες, σεμινάρια κλπ) και συνιστά στα μέλη του:
  • Καθημερινή παρακολούθηση και εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας
  • Αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής (σχολαστική πλύση χεριών, χρήση αντισηπτικών/αντιβακτηριακών)
  • Αποφυγή συναθροίσεων
  • Παραμονή κατ’ οίκον όσο το δυνατόν περισσότερο,  αποφυγή επίσκεψης/παραμονής σε κλειστούς χώρους
  • Αποφυγή χειραψιών-εναγκαλισμών κλπ
  • Διεκπεραίωση υποθέσεων με το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα με ηλεκτρονικές μεθόδους
Για την προστασία όλων το Επιμελητήριο συστήνει τη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων των επιχειρήσεων-μελών του με το ΓΕΜΗ, Μητρώο και τις λοιπές του υπηρεσίες μέσω των σχετικών ιστοσελίδων και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Για το ΓΕΜΗ μέσω της ιστοσελίδας www.businessportal.gr
Για το Επιμελητήριο www.lakoniacci.gr και μέσω του email gytheioc@otenet.gr με επισύναψη στο αίτημα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Για τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα 2733022279, 2733029006 και εσωτερικά νούμερα ως εξής:
ΟΕ-ΕΕ  εσωτ. 22 : 
A.E / Ε.Π.Ε./ I.K.E.  εσωτ. 27
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εσωτ. 26 & 22
Πληροφορίες για τα αιτηθέντα στο σύστημα ΓΕΜΗ Πιστοποιητικά – Αντίγραφα ΓΕΜΗ εσωτ. 22 & 27
ΜΗΤΡΩΟ: Ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά, Ιστορικά Πιστοποιητικά, Πιστοποιητικά Νόμιμης Χρήσης, Βεβαιώσεις Ελέγχου Επωνυμίας, Ειδικά Μητρώα διαμεσολαβητών στην ιδιωτική ασφάλιση, εξαγωγές και πιστοποιητικά καταγωγής κλπ αρμοδιότητες Μητρώου εσωτ. 22 & 26
Πιστοποιητικά Εγγραφής, Πληρωμές Συνδρομών εσωτ. 22 και 26
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ εσωτ. 26 & 27
Προϊσταμένη Διεύθυνσης και Λογιστήριο εσωτ. 25

You may also like

Κοινοποίηση: