Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας Αδαμαντίας Τζανετέα στο Περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου για τις πυρκαγιές στον Δήμο Ανατολικής Μάνης.

509{icon} {views}

«Οι καταστροφικές πυρκαγιές στον Δήμο Ανατολικής Μάνης»

     Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Τζανετέα Αδαμαντία

          Στις 1,2 και 3 Ιουλίου 2017, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης επλήγη από εκτεταμένες πυρκαγιές που είχαν αποτέλεσμα την καταστροφή της φυσικής κληρονομιάς σε έκταση που πάνω από 35.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης και δασικής μορφής. Εκτός από τα σπίτια που κάηκαν, υπήρξε μεγάλη καταστροφή στον πρωτογενή τομέα που αποτελεί βασικό εισόδημα των κατοίκων της περιοχής. Μεγάλα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στο ζωϊκό κεφάλαιο, στο μελισσοκομικό κεφάλαιο, στις πρώτες ύλες και τις υποδομές.

         Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από την πρώτη στιγμή με άμεση κινητοποίηση σε συνεργασία με τον Δήμο Ανατολικής Μάνης, βρέθηκε δίπλα στο πλευρό των πληγέντων. Συγκεκριμένα:

  1. Ως Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που έζησα από κοντά όλες αυτές τις ημέρες το δράμα των ανθρώπων που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά, έχοντας έννομο συμφέρον ζήτησα με μηνυτήριο αναφορά που κατέθεσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου , να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
  2. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου άμεσα με έγγραφο προς την Δ.Α.Ε.Φ.Κ. γνωστοποίησε τις πυρόπληκτες περιοχές Δ. Ανατ. Μάνης εξαιτίας των πυρκαγιών της 1 και 2 Ιουλίου.
  3. Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας με αίτημα της ζήτησε από ΕΛΓΑ την άμεση  αποστολή συνεργείων για την καταγραφή των ζημιών.
  4. Τέλος, έχουμε ζητήσει από μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών να συνδράμουν με τις απαραίτητες ζωοτροφές προκειμένου να καλυφθεί μέρος των αναγκών των κτηνοτρόφων.

 

Τα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης και στοχευμένων παρεμβάσεων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απώλεια εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής που είναι κυρίως γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο, να ξεκινήσουν άμεσα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη άμεσων οικογενειακών αναγκών. Παράλληλα κρίνεται αναγκαία η οικονομική διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής με μέτρα όπως η αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, αναστολή κατασχέσεων, παράταση της πληρωμής της 1ης δόσης του φόρου εισοδήματος, παράταση πληρωμής του ΕΝΦΙΑ,  αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και  διευκολύνσεις από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, όπως πάγωμα δανείων, αναστολή πλειστηριασμών και χορήγηση νέων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.

Όσον αφορά τις υποδομές, οι επιπτώσεις από τις πυρκαγιές έχουν δύο σκέλη, άμεσες με την καταστροφή αυτών των ίδιων των υποδομών και έμμεσες με την δημιουργία δευτερογενών φαινομένων. Τα φαινόμενα αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τις βροχοπτώσεις, όπου λόγω της αποψίλωσης του εδάφους μπορούν να προκληθούν πλημμύρες, κατολισθήσεις και διαβρώσεις των εδαφών προκαλώντας σημαντικές βλάβες στα έργα υποδομής. Επομένως τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν θα έχουν αφενός μεν προληπτικό χαρακτήρα για την προστασία των έργων και των οικισμών και αφετέρου χαρακτήρα επισκευαστικό, αποκαθιστώντας τις βλάβες των υποδομών.

Κρίνεται όμως  επιτακτική η ανάγκη να πραγματοποιηθούν κάποιες αναγκαίες, αρχικές εργασίες αποκατάστασης που αφορούν σε  αντιπλημμυρικά έργα, στο οδικό δίκτυο και στην προστασία των οικισμών από κατολισθήσεις.

Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα, θα πρέπει να γίνει καθαρισμός των χειμάρρων στις πληγείσες περιοχές, διότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος με τις πρώτες βροχοπτώσεις να πλημμυρήσουν οι  οικισμοί Κότρωνα, Κοκκάλα, Σκουταρί , Νύμφη, Πυρριχος, Παρασυρός, Φλομοχώρι, Δροσοπηγή, Νύμφη, Λουκάδικα και  Χειμάρα.

Το οδικό δίκτυο της περιοχής χρήζει άμεσων παρεμβάσεων και ιδιαιτέρως απαιτείται καθαρισμός των τάφρων απορροής των ομβρίων, των κιβωτοειδών και σωληνωτών οχετών καθώς και της τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων προστασίας, ρόλο τον οποίο έπαιζε η βλάστηση που αποτεφρώθηκε.

Λόγω της αποψίλωσης του εδάφους, υφίσταται άμεσος κίνδυνος  κατολισθήσεων βραχωδών ή χαλαρών εδαφών που ενδεχομένως προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στους οικισμούς. Για τη προστασία τους από τέτοια φαινόμενα απαιτείται καταρχάς η άμεση και καλή απορροή των όμβριων με άμεση εκβολή τους στους φυσικούς αποδέκτες (ρέματα),  η κατασκευή ανασχετικών φραγμάτων με συρματοκιβώτια, κορμοδέματα κλπ, η συγκράτηση βραχωδών σχηματισμών με φράχτες ανάσχεσης κλπ.

Μετά τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι τα προβλήματα είναι σύνθετα και χρήζουν έγκαιρης αντιμετώπισης. Για το λόγο αυτό υποβάλλουμε αναλυτικό πρόγραμμα προτεινόμενων έργων από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λακωνίας.

  Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας

             Αδαμαντία Τζανετέα      

You may also like

Κοινοποίηση: