Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού Μυστρά – Μέλη Δ.Σ & Εκπαιδευτικοί

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) στον Μυστρά είναι οι εξής:

κ. Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής ΤΙΑΔΠΑ, Κοσμήτωρ ΣΑΕΠΣ και Διευθυντής
του ΙΝΕΒΥΠ
κ. Αλέξιος Σαββίδης, Καθηγητής ΤΙΑΔΠΑ, Αναπληρωτής Διευθυντής του
ΙΝΕΒΥΠ,
κα  Ελένη Κουτριάνου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας, μέλος
κα Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Αν. Καθηγήτρια και Πρόεδρος ΤΙΑΔΠΑ, Μέλος
κα Δήμητρα Δελλή, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Φιλολογίας, Μέλος
κα Σοφία Καπετανάκη, Μ. Επίκ. Καθηγήτρια Τμ. Φιλολογίας, Μέλος.

Επιπλέον, στο Ινστιτούτο υπηρετούν οι απεσπασμένες εκπαιδευτικοί της Βθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας κ.κ. Αδαμαντία Τζανετέα και Σταυρούλα Ορφανάκου
Με ευχαριστίες
Νίκος Ζαχαριάς

 

 

You may also like

Κοινοποίηση: