Κατεπείγοντα μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού

Η λήψη κατεπειγόντων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού στην χώρα μας περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος A’ 42/25.02.2020). 

Στο ΦΕΚ αναφέρεται και η προσωρινή απαγόρευση σχολικών εκδρομών
(στ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, χώρων θρησκευτικής λατρείας, καθώς και στην προσωρινή απαγόρευση και αναστολή μετακινήσεων για οποιονδήποτε λόγο του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού και μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων

Αναλυτικά, στο φύλλο του ΦΕΚ :  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 

 

 

You may also like

Κοινοποίηση: