Με λαμπρότητα η ενθρόνιση της Ιερής  εικόνας του  εθνομάρτυρος Ανανία Λαμπάρδη, Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας

 

Με λαμπρότητα, κατάνυξη, ιεροπρέπεια και κάθε επισημότητα έγινε η ενθρόνιση της Ιερής  εικόνας του  εθνομάρτυρος Ανανία Λαμπάρδη, Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σπάρτης  το απόγευμα της Κυριακής 19.6.2022 , χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιο και με μεγάλη συμμετοχή ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως μας .

 

 

Η Αγιοκατάταξη  του Αγίου ανακοινώθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο πριν λίγες ημέρες με καταγωγή από την Δημητσάνα Αρκαδίας.

Η Ιερή εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό όπου και στο προαύλιο χώρο υπάρχει και η προτομή του Αγίου. 

 

 

 

 

**Στο τέλος του εσπερινού ο Σεβασμιώτατος έδωσε στους πιστούς και στους ιερείς φωτοαντίγραφο της εικόνας η οποία είχαμε την τιμή να φωτογραφίσουμε και να ετοιμάσουμε σε ψηφιακή εκτύπωση και πλαστικοποίηση της .

 

 

*Συναξάρι τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος ᾿Ανανίου, Μητροπολίτου
Λακεδαιμονίας, + 15 Ἀπριλίου.

῾Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς ᾿Ανανίας ἐγεννήθηκε κατά τίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰῶνος μ.Χ. ἀπό εὐγενεῖς καί εὔπορους γονεῖς. ῾Ο πατέρας του, Θεοφίλης, ἦταν συγγενής τῶν Λαμπαρδαίων καί μητέρα του θυγατέρα τοῦ ἐκ Βυζικίου τῆς Γορτυνίας Συντύχου.

῾Ο ῞Αγιος ἐσπούδασε στή σχολή τῆς Δημητσάνης καί ἀργότερα ἀναδείχθηκε ᾿Επίσκοπος τῆς πατρίδος του. Τό Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1750 προήχθη σέ Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας καί συνέγραψε, τό 1755, εἰδική πραγματεία περί Σπάρτης καί τῶν Μητροπολιτῶν αὐτῆς.

Διακρινόταν γιά τήν παιδεία, τίς ὑψηλές γνώσεις, τό σταθερό καί ἀκλόνητο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτῆρος, γιά τήν ἀγαθότητα καί φιλανθρωπία του. Στούς μέν ῞Ελληνες προξενοῦσε ἀπαραδειγμάτιστο σέβας, στούς δέ Τούρκους τρόμο καί ἔκπληξη. Γι᾿ αὐτό καί ἀναδείχθηκε πρόεδρος ὅλων τῶν προεστώτων τοῦ Μοριᾶ, ἔχοντας συναδέλφους τόν Γιαννάκη Κρεββατᾶ, τόν Παν. Ζαΐμη καί τόν Παν. Μπενάκη. ῞Ολοι τους ἐνίσχυαν τό ἐθνικό στοιχεῖο καί ὑπεράσπιζαν τούς κατά τόπους ἀρματολούς.

Κατά τόν ἱστορικό Μιχ. Οἰκονόμου ὁ ῞Αγιος ᾿Ανανίας, ὅταν προήχθηκε σέ Μητροπολίτη, διετήρησε καί τήν ᾿Επισκοπή Δημητσάνης καί αὐτήν τῆς Μεθώνης, στήν ὁποία ἐξελέγη ᾿Επίσκοπος ὁ συγγενής του ῎Ανθιμος Καράκαλος, καί ἀναδείχθηκε φιλελεύθερος, μεγαλεπήβολος καί τολμηρός.
Κατά τήν ἄνοιξη, τό καλοκαίρι καί μέρος τοῦ φθινοπώρου διέμενε στή Δημητσάνα, ὅπου ἔχτισε ὑδραγωγεῖο, ἐπαγίωσε τούς ἐτήσιους φόρους τῆς περίφημης σχολῆς τῆς μονῆς Φιλοσόφου καί ἀνοικοδόμησε στό Μιστρᾶ μεγαλοπρεπή Μητρόπολη.

῞Ομως ἰσχύς τοῦ ῾Αγίου ἦταν πέρα τῶν ὁρίων τῆς Πελοποννήσου, διότι εἶχε ἰσχυρούς δεσμούς μέ τά Πατριαρχεῖα ᾿Αλεξανδρείας καί ῾Ιεροσολύμων, κατεῖχε δέ τότε τόν οἰκουμενικό θρόνο ὁ ἐκ Δημητσάνης Πατριάρχης Κύριλλος Εύ ὁ Καράκαλος, φιλορῶσος καί ἐχθρός τῶν Λατίνων. ῞Οταν ὁ Πατριάρχης Κύριλλος Ε΄ ἐξορίσθηκε, ἦλθε ἀπό τό Σινᾶ στή Δημητσάνα καί ἐκεῖ μέ τόν ῞Αγιο ᾿Ανανία εὐαγγελιζόταν τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους καί ἵδρυε σχολεῖα.
Κατά τό ἔτος 1762 ὁ ῞Αγιος ἀπεστάλη στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά παραστεῖ στό μέγα βεζίρη καί νά περιγράψει τίς συμφορές τῆς Πελοποννήσου. ῎Ετσι κατόρθωσε νά διατηρηθεῖ ὁ τότε Μώρα-Βαλεσῆς ὡς προστάτης τῶν Χριστιανῶν. ῾Ο διάδοχος ὅμως ἐκείνου, ὁ Χαμουζῆ πασᾶς, ἀφοῦ ἐκάλεσε στήν Τρίπολη τούς τρεῖς προεστούς καί συνεργάτες τοῦ ῾Αγίου, τούς ἀποκεφάλισε. ᾿Εσεβάσθηκε μόνο τόν ῞Αγιο, πού ἦταν πανίσχυρος. ᾿Εκείνη τήν περίοδο μέ πρωτοβουλία τοῦ ῾Αγίου ἐχτίσθηκε καί μεγάλο κτήριο γιά τή σχολή τῆς Δημητσάνης, στό ὁποῖο διέμεναν οἱ ἄποροι μαθητές πού συνέρρεαν ἐκεῖ ἀπό ὅλη τήν Πελοπόννησο.
Τότε ἄρχισαν νά κατέρχονται στήν ῾Ελλάδα οἱ ἀπόστολοι τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης, καί μάλιστα ὁ φίλος τοῦ ᾿Ορλώφ Παπάζωλης, ὁ ὁποῖος τό ἔτος 1766 ἦλθε καί στή Μάνη μέ σκοπό νά ἐξεγείρει πρώτη τήν Πελοπόννησο. Στήν περίφημη συνέλευση, πού ἔγινε στήν Καλαμάτα, ἐκλήθηκε ἀπό τούς πρώτους καί ὁ ῞Αγιος ᾿Ανανίας. Μέ τήν εὐλογία του καταρτίσθηκε τό λεγόμενο «συνυποσχετικόν» τῶν Πελοποννησίων, τό ὁποῖο μετέφερε στήν αὐτοκράτειρα ὁ Παπάζωλης.

῾Ο ῞Αγιος ᾿Ανανίας, μετά ἀπό αὐτά, συνεννοήθηκε μέ τούς καπεταναίουςκαί ἀρματολούς τῆς Πελοποννήσου καί τῆς Μάνης, καθώς καί μέ τούςπρούχοντες καί ᾿Αρχιερεῖς τῶν ἐπαρχιῶν καί τῶν τριῶν νησιῶν ῞Υδρας, Σπετσῶν καί Ψαρῶν, γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος. Μέ φροντίδαδέ καί δαπάνη τοῦ ῾Αγίου ἱδρύθηκαν στή Δημητσάνα καί δύο πυριτιδόμυλοι.

῾Η κίνηση αὐτή προδόθηκε στόν Μώρα-Βαλεσῆ, στόν ὁποῖο καταγγέλθηκε ὅτι ὁ ῞Αγιος συμμαχεῖ μέ τή Ρωσία γιά τήν ἀνατροπή τῆς Τουρκίας. Πολλοί ἐπρότειναν τότε στόν ῞Αγιο τήν ἔνοπλη ἀντίσταση, ἀλλά αὐτός ἀντιπρότεινε νά πέσει μόνο ὁ ἴδιος θύμα, γιά νά μή καταλάβουν οἱ Τοῦρκοι τό σχεδιαζόμενο κίνημα.


᾿Εκοινώνησε τῶν ᾿Αχράντων Μυστηρίων καί
ἀμέσως ἐδέχθηκε τούς στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι τόν συνέλαβαν. ῾Ο ῞Αγιος
᾿Ανανίας ἐγονάτισε καί μέ ἀπίστευτη προθυμία ἐκάλεσε τό δήμιο νά τόν πλήξει. Τό αἷμα πού ἀναπήδησε ἀπό τήν πληγωμένη καρδιά του ἔχρισετήν παραστάδα τῆς μικρῆς πρός δυσμάς θύρας τῆς Μητροπόλεως Μιστρᾶ.

Οἱ Τοῦρκοι ἔσυραν κατόπιν τό τίμιο λείψανο τοῦ ῾Ιερομάρτυρος στούς δρόμους καί τό ἄφησαν ἐπί τρεῖς μέρες ἄταφο. Μόλις οἱ Τοῦρκοι ἔφυγαν,οἱ Χριστιανοί τό περισυνέλεξαν καί τό ἐνταφίασαν μέ μεγαλοπρέπεια.
*πηγή apostoliki-diakonia.gr

 

 

 

** Studio Φωτογραφίας Αλέξανδρος Μπουγάδης

 

« από 2 »

 

 

Αριθμός Μητρώου 13668
Διαπιστευμένο ΜΜΕ από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου 

 

 

 

Alexandros Bougadis
Δημοσιογράφος –  Artist  Photographer 

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
Φωτογραφίες Διαβατηρίων
Ταυτοτήτων ,
Αδειών Οδήγησης
και λοιπών δημοσίων δελτίων
Εκτυπώσεις Φωτογραφιών
Εκτυπώσεις σε Καμβά
Δημιουργούμε τις δικέ  σας προσωποποιημένες κούπες
Φωτογράφιση – Βιντεοσκόπηση:  Γάμου – Βάπτισης – Εκδηλώσεων
Φωτογραφήσεις για πορτρέτα
Αεροφωτογράφιση  – Αεροβιντεοσκόπηση Drones
USB Stick
Cart Postal
Κορνίζες
Το κατάστημα μας βρίσκετε στην Όθωνος  Αμαλίας 59
(Χαμαρέτου γωνία) Σπάρτη
Τηλ. 6909031174
2731181250
ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Sparta Voice ακολουθήστε μας :
Facebook Sparta Voice 
twitter
Instagram 
youtube channel

Spartavoice.gr : Στην ιστοσελίδα μας παρέχεται τοποθέτηση προϊόντων από την Google , ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την προβολή αυτών των προϊόντων 

You may also like

Κοινοποίηση: