Μόνιμοι Διορισμοί Ειδικής Αγωγής – Ονόματα Λακωνίας

 

Ανακοινώνονται οι διορισμοί 1817 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και 1628 εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ διαφόρων κλάδων. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα ακολουθήσει ανακοίνωση προς ενημέρωση των διορισθέντων για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. 

 

Διορισμοί Ειδικής Αγωγής ονόματα Λακωνίας

 

 

email voicesparta@gmail.com

You may also like

Κοινοποίηση: