Λακωνία

Νέα Επιστολή Προέδρου Επιμελητηρίου Λακωνίας προς την Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου.

303{icon} {views}

Η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας απέστειλε επιστολή στην Υφυπουργό Οικονομικών με αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πλημμυροπαθών περιοχών
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Σε συνέχεια της με Αρ. ΠΟΛ 1032/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου σας, με την οποία προβλέπεται η υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις των ληξιπρόθεσμων μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Αν. Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1128,1137, 1127, 1129/2016 οφειλών στη φορολογική διοίκηση φυσικών και νομικών προσώπων, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αντιστοιχούν σε αυτές, παρακαλούμε όπως η καταληκτική ημερομηνία της 31/03/2017 για την υποβολή της σχετικής αίτησης, παραταθεί έως την 07η/04/2017 δεδομένου ότι η σχετική εγκύκλιος εξεδόθη μόλις τρεις ημέρες πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και την κατανόησή σας.
Με εκτίμηση,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΡΤΙΛΗ

You may also like

Κοινοποίηση: