Νομοθεσία για κατοικίδια: ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών;

 

Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. Την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή κάθε ζώου συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων.
2. Να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου.
3. Την έκδοση βιβλιαρίου υγείας του ζώου ή διαβατηρίου σε περίπτωση που αυτό μεταφερθεί στο εξωτερικό καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του.
4. Την τήρηση των κανόνων ευζωίας για κάθε ζώο, να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του και να μην εγκαταλείπει το ζώο του.
5. Την δήλωση εντός πέντε (5) ημερών της απώλειάς του σε πιστοποιημένο στην Διαδικτυακή ηλεκτρονική Βάση σήμανσης κτηνίατρο.
6. Ο κάτοχος ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Α.Κ.. Για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Επίσης οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.
7. Ο κάτοχος ζώου συντροφιάς υποχρεούται να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου, εκτός εάν πρόκειται για σκύλο βοήθειας.
8. Ο κάτοχος ζώου συντροφιάς υποχρεούται να μεριμνά για τη στείρωσή του, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες.
9. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος, που χρησιμοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά.
10. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου.
11. Απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς εάν δεν αναφέρεται ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσής τους.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες για την τήρηση των ανωτέρω. Υπενθυμίζεται ότι η μη τήρησή τους επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις καθώς και ανάλογα χρηματικά πρόστιμα.

 

Συνεχής  ενημέρωση μέσα από www.spartavoice.gr.
Ακολουθήστε μας και  στις σελίδες μας  Sparta Voice.gr oficcial page   &  LAKONIA GREECE  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας,   twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα

You may also like

Κοινοποίηση: