Λακωνία

Οι Γυναίκες της Σπάρτης από τον Πέτρο Δούκα

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Πέτρος Δούκας, επ΄ ευκαιρία του ανασχηματισμού των Αντιδημάρχων, έστειλε το ακόλουθο μήνυμα: 

Ο Αριστοτέλης που δεν ήταν και φανατικός οπαδός της ισότητας των δύο φύλων, έγραφε πως η Σπάρτη ήταν «γυναικοκρατούμενη» και πως τα 2/5 του πλούτου της Λακωνικής ήταν στην ιδιοκτησία και στα χέρια γυναικών!

 • Ο Πλούταρχος έγραφε πως πάνω από το 50% των κτημάτων ανήκε σε γυναίκες! 

Για πρώτη φορά στην ιστορία οι γυναίκες είχαν τόσο κεντρικό ρόλο! Συμμετείχαν στα αθλητικά, πείραζαν τα αγόρια για τυχόν σωματικές τους ατέλειες, και μπορούσαν να κληρονομούν περιουσίες! 

«παρὰ τοῖς Λάκωσι τοῦθ᾽ ὑπῆρχενκαὶ πολλὰ διῳκεῖτο ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῶνκαίτοι τί διαφέρει γυναῖκας ἄρχειν  τοὺς ἄρχοντας ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἄρχεσθαι;» [Πολιτικά 1269b]

Αυτή η αρχαία παράδοση ισχυρής παρουσίας των γυναικών στη λειτουργία και ευημερία της πόλης, συνεχίζεται και με τη δική μας Δημοτική Αρχή, όπου τα περισσότερα καίρια πόστα είτε κατέχουν ήδη, είτε με τον τρέχοντα ‘ανασχηματισμό’ των Αντιδημαρχιών, αναλαμβάνουν γυναίκες!!

 1. Η Ελένη Δαράκη, ‘δασκάλα’ και Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης, θα κληθεί να αναλάβει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης – η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στην Ιστορία του Δήμου!
 1. Η Αντιδήμαρχος Γεωργία Δεδεδήμου θα έχει τις παρακάτω κομβικές ευθύνες και αρμοδιότητες:

α] Οργάνωση, προγραμματισμό, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας:

 [i] της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

[ii] του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών & Συλλογικών Οργάνων, όσον αφορά τις αρμοδιότητες Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων και Δημοτικών Ενοτήτων 

[iii] της Νομικής Υπηρεσίας, 

[v] του Τμήματος Προγραμματισμού & Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και 

[vi] του Τμήματος Πληροφορικής Επικοινωνιών & Διαφάνειας της ίδιας Διεύθυνσης, 

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και εν γένει τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες κανονιστικές διατάξεις.

[β] Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, την έκδοση και υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 58 παρ. 1 περ. ε΄ Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 203 παρ. 1 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 14 παρ. 1 Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α΄).

[γ] Τη σύγκληση, την Προεδρία και τον εν γένει συντονισμό των εργασιών των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής των Αντιδημάρχων.

[δ] Τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων της Δημοτικής Αρχής, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων και ενεργειών για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.

[ε] Τη διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και την επιμέλεια της σύνταξης και προώθησης των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.

[στ] Τον συντονισμό και επίβλεψη όλων των ενεργειών και διαδικασιών για την επαναλειτουργία του Αεροδρομίου Σπάρτης.

[ζ] Την επίβλεψη των εν γένει εργασιών για τη σύνταξη νέου, σύγχρονου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Σπάρτης.

[η] Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι η Γεωργία Δεδεδήμου είναι και παραμένει:

 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Άρδευσης Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ),
 • Πρόεδρος του ΔΣ της Αναπτυξιακής ΑΜΚΕ των Δήμων Σπάρτης και Ευρώτα, 
 • Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης,
 • Εκπρόσωπος του Δήμου Σπάρτης στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα και 
 • Μέλος του ΔΣ του ΝΠΠΠ – Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης!
 1. Η Αντιδήμαρχος Γεωργία Ζαχαράκη αναλαμβάνει:

[α] Οργάνωση, προγραμματισμό, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας:

 [i]  της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,

 [ii] της Δ/νσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, 

[iii] των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Δημοτικών Ενοτήτων, 

[iv] του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού, 

[v] του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης,

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και εν γένει τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες κανονιστικές διατάξεις.

[β] Τον τελικό συντονισμό και επίβλεψη των ενεργειών για την Εμποροπανήγυρη Μυστρά, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

[γ] Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου.

[δ] Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

Επίσης είναι:

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, 
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Μέλος του ΔΣ του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σπάρτης, 
 • Μέλος του ΔΣ του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σπάρτης
 • Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, 
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, 
 • Υπεύθυνη για όλες τις Εκδηλώσεις του Δήμου για το 1821
 1. Για τη θέση του Προέδρου του ΔΣ του ΝΠΠΠ – Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης θα προτείνω την βυζαντινολόγο κα.Ευγενία Πρέβα και για Αντιπρόεδρο μία από δύο γυναίκες υποψήφιες!
 1. Η Γυναικοκρατία συνεχίζεται με την επικεφαλής / Διευθύντρια (Chief-of-Staff) του Γραφείου Δημάρχου, Κατερίνα Σανιδά και την συνεργάτιδά μας Αναστασία Σιούτου καθώς και τις δύο Νομικές μας Συμβούλους , κα Πέγκυ Κωστάκου και Ολυμπία Μαγγιώρου.

Αλλά και στις Υπηρεσίες του Δήμου, τις υψηλότερες θέσεις κατέχουν γυναίκες – με την Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αναστασία Ξυδιά, την Διευθύντρια Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κα. Βιργινία Κοντογεωργάκου και την Διεθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Άννα Καρακίτσου!

Καλή Συνέχεια!!

 

 Studio Photography Alexandros Bougadis

Sparta Voice ακολουθήστε μας :
Facebook Sparta Voice 
youtube channel
Instagram 
twitter

You may also like

Κοινοποίηση: