Λακωνία

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει την ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου και μετά την μίσθωση να το κατεδαφίσει.

676{icon} {views}

ΟΧΙ Στην Ανέγερση-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Νηπιαγωγείου Είπαν Οι «Ε.Π.»

Στα Δ.Σ. Σπάρτης της 19ης Ιουνίου και της 5ης Ιουλίου 2017 συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θεμάτων και τα δυο κάτωθι:
• 1o «Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ”»
• 3o «Περί έγκρισης σχεδίου συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος “Νικολάου Πηλάλα”»

Αν και φαινομενικά τα δύο θέματα δεν έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους η πραγματικότητα διαφέρει καθώς το Νηπιαγωγείο που εισηγήθηκε η δημοτική Αρχή να ανεγερθεί πρόκειται να οικοδομηθεί στο ακίνητο ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «Ν.Πηλάλα».

Στην οικονομική επιτροπή οι «Ενωμένοι Πολίτες» είπαμε ΝΑΙ στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την μελέτη ανέγερσης του Νηπιαγωγείου.

Κατόπιν στο Δ.Σ. είπαμε ΝΑΙ στην μίσθωση του ακινήτου για την ανέγερση νηπιαγωγείου με την επιφύλαξη να ελεγχθούν οι όροι μίσθωσης τους οποίους θα έθετε το Κληροδότημα «Νικολάου Πηλάλα»

Μελετώντας τη σύμβαση, όπως αυτή κατατέθηκε στην εισήγηση του θέματος «Περί έγκρισης σχεδίου συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος “Νικολάου Πηλάλα”» διαφωνήσαμε με τους όρους και ειδικότερα με το χωρίο που αφορά τη διάρκεια και το οποίο παραθέτουμε όπως ακριβώς είναι στην συμβολαιογραφική πράξη:

«Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνείται για πενήντα (50) έτη, θα αρχίζει από την έναρξη της κατασκευής του διδακτηρίου, η οποία θα λάβει χώρα το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από σήμερα, δυνάμενη να παραταθεί με συμφωνία των μερών και λήγει με το πέρας του σχολικού έτους, μετά από πενήντα (50) χρόνια.
Κατά την λήξη, ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της μισθώσεως, ο μισθωτής Δήμος, υποχρεούται σε κατεδάφιση και απομάκρυνση των κτισμάτων που θα έχουν ανεγερθεί και στην αφαίρεση όλων των εγκαταστάσεων, ώστε να αποδώσει το μίσθιο οικόπεδο ελεύθερο και στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Σε περίπτωση αρνήσεως του μισθωτή, ο εκμισθωτής, δικαιούται να τάξει εύλογη προθεσμία και μετά την άκαρπη παρέλευσή της να προβεί ο ίδιος στις άνω ενέργειες και να αναζητήσει τις δαπάνες από τον μισθωτή».

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό προκύπτουν τα εξής ζητήματα:
1. Αφού παρέλθει η 50ετία ο Δήμος υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στην αρχική του κατάσταση. Δηλαδή το σχολείο που θα αναγερθεί θα έχει ημερομηνία λήξης, αφού βάσει σύμβασης, με απλά λόγια, θα πρέπει να κατεδαφιστεί!
2. Είναι δυνατόν να κτίζουμε δημόσιο κτήριο σε αλλότριο οικόπεδο και η τύχη του να καθορίζεται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του οικοπέδου;

Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει του συμβολαίου, η αξία του συνολικού μισθώματος για 50 έτη ανέρχεται στις 660.000€! Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο προϋπολογισμός του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ» ανέρχεται περίπου στις 750.000€, τα οποία με τη σύμβαση που υπογράφει ο Δήμος πετιούνται στα σκουπίδια, καθώς αποφασίζεται να αναγερθεί κάτι εντελώς εφήμερο για το μέλλον της πόλης και του Δήμου μας!

Επειδή θεωρούμε ότι τα σχολεία -και γενικά τα δημόσια κτίρια- που ανεγείρει ο Δήμος είτε με ιδίους πόρους είτε με πόρους ΕΣΠΑ δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης,

Επειδή θεωρούμε θλιβερό να κληροδοτούμε στις επόμενες γενιές το άχαρο καθήκον του γκρεμίσματος των όσων εμείς δημιουργούμε,

Επειδή δεν εγκρίνουμε τους απαράδεκτους όρους που αποδέχτηκε η δημοτική Αρχή,

βρεθήκαμε στην άχαρη θέση να πούμε εν τέλει ΟΧΙ στην ανέγερση-κατεδάφιση του εν λόγω νηπιαγωγείου.

Διότι, σεβαστοί συνδημότες, η δημοτική Αρχή ηθελημένα ή μη δείχνοντας αλαζονική ή κουτή στάση αντίστοιχα ψήφισε ταυτόχρονα το ακατόρθωτο: την ανέγερση και κατεδάφιση ενός νηπιαγωγείου.

Τα υπόλοιπα τίθενται στην κρίση σας…

Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης

You may also like

Κοινοποίηση: