Απόψεις

Ο δήμος Σπάρτης και η τοπική εκπαίδευση

Η δημόσια εκπαίδευση είναι ένα από τα μεγάλα θύματα των μνημονιακών πολιτικών. Η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες της Ε.Ε. σε δαπάνες για την εκπαίδευση , με αποτέλεσμα  τις τεράστιες ακάλυπτες ανάγκες και τη δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων , με τελικό αποτέλεσμα τη διαρκή υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης .

Για το λόγο αυτό , μια δημοτική αρχή , πρέπει , πέρα από την ανάληψη των τυπικών-τρεχουσών υποχρεώσεών της απέναντι στην εκπαίδευση  , να στέκεται διεκδικητικά , αγωνιστικά , κριτικά και καταγγελτικά απέναντι στην εκάστοτε κεντρική εξουσία , προκειμένου να εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς όρους για τη δημόσια εκπαίδευση .

Μέσα στα πλαίσια αυτά ο δήμος Σπάρτης έχει να αντιμετωπίσει πολλά και μεγάλα προβλήματα στην εκπαίδευση ΚΑΙ των τριών βαθμίδων :

-Αναβάθμιση , εξοπλισμός , στελέχωση του 1ου Παιδικού Σταθμού Σπάρτης .

-Μελέτη και ανάπτυξη δικτύου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για κάλυψη των αναγκών του συνόλου του δήμου .

-Πρόγραμμα στέγασης των νηπιαγωγείων σε δημόσια , κατάλληλα και ασφαλή διδακτήρια . Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί :

α) Με συστέγαση σχολείων και νηπιαγωγείων  αφού θα προκύψουν ελεύθεροι χώροι ύστερα από την ανέγερση και λειτουργία του 6ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης

β) Με την δημιουργία συγκροτήματος νηπιαγωγείων  σε διαθέσιμο , κατάλληλο οικοπεδικό χώρο .

-Ανέγερση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης στο Ν. Κόσμο , στο οικόπεδο που έχει αγοραστεί για το σκοπό αυτό . Ένα σοβαρό εκπαιδευτικό θέμα που χρονίζει από το 1986 !!!

-Υλικοτεχνική αναβάθμιση κι εξοπλισμός των Ολοήμερων Σχολείων και Νηπιαγωγείων .

-Ολοκλήρωση της διερεύνησης σεισμικής συμπεριφοράς κι  ελέγχου στατικής επάρκειας των κτηρίων του 2ου Γυμνασίου/Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Σπάρτης που χρονίζει από το 2007 !!!

-Ολοκλήρωση του έργου αποπεράτωσης της Φοιτητικής Εστίας Σπάρτης που παραμένει γιαπί από το 2009 !!!

-Αποτύπωση των συνθηκών και παραμέτρων  λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων  της περιφέρειας του δήμου Σπάρτης κι εκπόνηση σχεδίου προστασίας κι εξασφάλισης της συνέχειας λειτουργίας τους .

-Αύξηση των δημοτικών κονδυλίων για τις ανάγκες των σχολείων και διεκδίκηση αυξημένων επιχορηγήσεων από την κεντρική εξουσία .

-Ουσιαστικοποίηση της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Σπάρτης.

-Θεσμοθέτηση  Δημοτικής Τεχνικής  Υπηρεσίας για περιοδικό , τακτικό έλεγχο των σχολικών κτηρίων , προς εντοπισμό των διδακτηριακών αναγκών και προβλημάτων και προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης .

-Εμπλουτισμός των σχολείων (όπου υπάρχει ανάγκη) με αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων , ανανεωμένες αίθουσες πληροφορικής κ.α., έτσι ώστε η παρεχόμενη υπηρεσία εκπαίδευσης να αναβαθμίζεται συνεχώς.

-Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων.

-Λέσχη Ανάγνωσης ,    Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) , Ακαδημία Γονέων .

Το μέλλον του δήμου Σπάρτης ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ποιοτική ανάπτυξη της Παιδείας . Οι δημοτικές αρχές οφείλουν να στηρίζουν  με όλες τους τις δυνάμεις την εκπαιδευτική δραστηριότητα , στοχεύοντας σ’ έναν δήμο σύγχρονο , αντάξιο των προσδοκιών μας .

19-5-2019
Βαγγέλης Μητράκος

You may also like

Κοινοποίηση: