Πίνακας θεμάτων Οικονομικής επιτροπής Δ. Σπάρτης

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  1ης Ιουνίου  2021

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  και των αποφάσεων που  ελήφθησαν 

Α/Α  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθ.Απόφασης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   ΠΟΥ   ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
1 «Έγκριση τροποποίησης πρότασης του Δήμου Σπάρτης για ένταξη και χρηματοδότηση Πράξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών» 178 «Έγκριση τροποποίησης πρότασης του Δήμου Σπάρτης για ένταξη και χρηματοδότηση Πράξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών»

                                                

                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ

2 «Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης έτους 2021» 179

«Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης έτους 2021»

                                      

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                             

3 «Περί εξώδικου ή μη συμβιβασμού σχετικά με το αίτημα του κ. Ψυχογιού Ανδρέα» 180 «Περί εξώδικου ή μη συμβιβασμού σχετικά με το αίτημα του κ. Ψυχογιού Ανδρέα»

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ

«Περί εξώδικου ή μη συμβιβασμού σχετικά με το αίτημα της κ. Κουλογεωργίου Ειρήνης» 181 «Περί εξώδικου ή μη συμβιβασμού σχετικά με το αίτημα της κ. Κουλογεωργίου Ειρήνης»

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ

5 «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021 για τακτοποίηση κωδικών» 182  

«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021 για τακτοποίηση κωδικών»

                                              ΟΜΟΦΩΝΑ                 

                                           

6 «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» 183 «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»

                                          

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ

7 «Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για την ενοικίαση χώρων για διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά» 184

«Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για την ενοικίαση χώρων για διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά»

                                      

                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ

8 «Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης τμημάτων ακινήτου σε κοινή χρήση» 185  

«Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης τμημάτων ακινήτου σε κοινή χρήση»

                                               

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ

9 «Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, που αφορά τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2021-2022» 186

«Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, που αφορά τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2021-2022»

                                                                            

                                         ΟΜΟΦΩΝΑ

10 «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εκτέλεσης  της εργασίας με τίτλο: «Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές Ενότητες Οινούντος, Καρυών και Θεραπνών 2021» 187  

«Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εκτέλεσης  της εργασίας με τίτλο: «Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές Ενότητες Οινούντος, Καρυών και Θεραπνών 2021»

                     

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ

11 «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές Ενότητες Μυστρά, Πελλάνας, Σπάρτης και Φάριδος 2021» 188 «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές Ενότητες Μυστρά, Πελλάνας, Σπάρτης και Φάριδος 2021»

                                 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ

Σπάρτη   2-6-2021
Η   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Γεωργία Δεδεδήμου

 

 

χώρος διαφήμισης 

Sparta Voice ακολουθήστε μας :
Facebook Sparta Voice 
twitter
Instagram 
youtube channel

You may also like

Κοινοποίηση: