Παράταση για άδειες ναυαγοσωστών

 

Λιμενικό Σώμα Γυθείου Λακωνίας 

1.Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.: 2131.17/31424/2021/5-5-2021 (ΑΔΑ:  ΨΝΝ54653ΠΩ-ΛΓΗ) Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΛΑ Α΄, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες  υγειονομικές συνθήκες και τα έκτακτα μέτρα προστασία της Δημόσιας Υγείας καθώς και την ανάγκη  προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα μέσω της παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης σε  λουτρικές εγκαταστάσεις, παραγγέλλεται η περαιτέρω παράταση, μέχρι και την 15-10-2021, της ισχύος  των αδειών ναυαγοσώστη, που χρήζουν ανανέωσης από την 31-8-2020 κι έπειτα.
Επιπλέον οι κάτοχοι  των αδειών του προηγούμενου εδαφίου, δύνανται να δραστηριοποιούνται μέχρι την 15-10-2021,  εφόσον κατέχουν ιατρικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις έτους 2020 και έπειτα.  

2.Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν  με το Λιμεναρχείο Γυθείου στο τηλέφωνο 27330-22262. 

 

Ο Λιμενάρχης  Γυθείου 

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΤΣΑΛΗΣ Ευάγγελος 

 

 

Sparta Voice ακολουθήστε μας :
Facebook Sparta Voice 
twitter
Instagram 
youtube channel

You may also like

Κοινοποίηση: