Λακωνία

Παράταση για τα δικαιολογητικά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2016.

313{icon} {views}

Ενημέρωση σχετικά με αποζημιώσεις πληγέντων αγροτικών επιχειρήσεων από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στη ΠΕ Λακωνίας

Το έργο των Επιτροπών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών, που υπέστησαν οι Αγροτικές Επιχειρήσεις  της ΠΕ Λακωνίας από τις καταστροφικές πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016, έχει ολοκληρωθεί. Κατά την αυτοψία στις διάφορες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τα μέλη της Επιτροπής πληροφόρησαν τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα έπρεπε να προσκομίσουν στην  Επιτροπή προκειμένου στη συνέχεια όλες οι περιπτώσεις, σε ενιαίο φάκελο, να προωθηθούν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Α. & Τ.

Αν και έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη διενέργεια των αυτοψιών  καταγραφής των ζημιών, δυστυχώς μέχρι σήμερα, ελάχιστοι επιχειρηματίες έχουν ανταποκριθεί.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της σε εύλογο και σύντομο χρόνο, δίνεται διορία μέχρι τις 6 Ιουνίου 2017 για την προσκόμιση στην Επιτροπή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών προκύψει, πέρα της παραπάνω ημερομηνίας, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.

 

You may also like

Κοινοποίηση: