Νέα Περιφέρειας Πελοποννήσου

«Παραμένουμε οι θεματοφύλακες της νομιμότητας του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο».

Σε σοβαρό κίνδυνο θέτουν την ομαλή υλοποίηση του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι μεθοδεύσεις της σημερινής Περιφερειακής Αρχής, η οποία προχώρησε τις απαλλοτριώσεις του έργου, σε Αρκαδία και Λακωνία, μέσα από διαδικασίες που πάσχουν σοβαρά σε πολιτικό και νομικό επίπεδο. 

Με τον τρόπο αυτό η υλοποίηση του έργου κινδυνεύει να παραπεμφθεί στις καλένδες και η Πελοπόννησος να μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή. 

Απαξίωση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Η σημερινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έρχεται σε ευθεία αντίθεση με πρόσφατη προηγούμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία τις αποφάσεις για τις απαλλοτριώσεις θα τις λάβει το ανώτατο συλλογικό όργανο της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Η σημερινή Περιφερειακή Αρχή, παρότι δεσμεύεται από τη συγκεκριμένη απόφαση, επέλεξε να αγνοήσει το ανώτατο θεσμικό όργανο και, κρυπτόμενη πίσω από πραξικοπηματικές νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, να αποδεχθεί τις τελικές αποφάσεις να τις λάβει ένα όργανο, η Οικονομική Επιτροπή, στο οποίο διαθέτει πλαστή πλειοψηφία.

Παρότι το συγκεκριμένο ζήτημα τέθηκε από την παράταξή μας, αλλά και από όλες τις παρατάξεις που συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρότι θέσαμε την Περιφερειακή Αρχή προ των ευθυνών της, ζητώντας το αυτονόητο, να υλοποιηθεί η πρόσφατη απόφαση του ΠΣ και να έρθει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κ. Νίκας, με προσωπική του παρέμβαση, αγνόησε αυτή του την υποχρέωση. Μάλιστα, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε με περίσσιο πολιτικό θράσος ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι παρακάμπτει το ανώτατο θεσμικό όργανο της Περιφέρειας, για το γεγονός ότι απαξιώνει τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Κίνδυνος για σοβαρή καθυστέρηση του έργου

Οι μεθοδεύσεις της Περιφερειακής Αρχής, ωστόσο, δεν πάσχουν μόνο σε πολιτικό, αλλά και σε νομικό επίπεδο.

Η Νέα Πελοπόννησος και τα στελέχη της που συμμετέχουν στην Οικονομική  Επιτροπή έθεσαν τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τους χειρισμούς της Περιφερειακής Αρχής και ανέλυσαν τους κινδύνους που εγκυμονούν για έργο.

Συγκεκριμένα η «Νέα Πελοπόννησος» επισήμανε ότι:

1.Η παραίτηση από τις  αιτήσεις ακύρωσης που είχαν κατατεθεί στο ΣτΕ λίγες μόνο ημέρες πριν την συζήτηση τους αποτελεί βλαπτική ενέργεια: 

  • Για την Δημόσια υγεία και το Περιβάλλον αφού θα παρατείνει για ένα χρόνο την ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • Για την Εθνική Οικονομία αφού τα προσδοκώμενα οφέλη από την οικονομική δραστηριότητα ύψους 160 εκ ευρώ που θα επιφέρει η εκτέλεση του έργου θα καθυστερήσει κατά ένα χρόνο και ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν κίνδυνοι για την απώλεια Ευρωπαϊκών πόρων.
  • Για την Περιφερειακή μας Οικονομία αφού η προστιθέμενη αξία που θα επιφέρει η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην τουριστική δραστηριότητα αλλά και συνολικότερα στις δραστηριότητες της Πελοποννήσου θα καθυστερήσει κατά ένα χρόνο.
  • Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου αφού είναι πιθανό ο ΙΦΣ να διεκδικήσει σταλίες εξαιτίας της αλλαγής του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου χωρίς δική του υπαιτιότητα.

Και επιπλέον, είναι παράνομη γιατί η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αναθέτει την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας, όχι όμως να παραιτείται από ένδικα βοηθήματα πολύ περισσότερο όταν αυτά αφορούν σε αμφισβήτηση αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχουν να κάνουν με την λειτουργία της Περιφέρειας και τα συμφέροντα αυτής

2.Η προτεινόμενη κήρυξη των απαλλοτριώσεων από την οικονομική επιτροπή  είναι παράνομη διότι:

  • Η   διάταξη του άρθρου 229 εδάφιο 8 του ν.4635/19 που έδωσε την δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή να κηρύξει την απαλλοτρίωση, καταργεί την επιβαλλόμενη δημοκρατική λειτουργία των οργάνων της Περιφέρειας, όπως αυτή προστατεύεται από το άρθρο 102 του Συντάγματος και συνεπώς είναι ακυρωτέα. 
  • Η   διάταξη του άρθρου 229 εδάφιο 8 του ν.4635/19 που έδωσε την δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή να κηρύξει την απαλλοτρίωση δεν έχει αναδρομική ισχύ για τις απαλλοτριώσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων   (ν. 2882/2001), πριν την ψήφιση της
  • Έρχεται  σε πλήρη  αντίθεση με  την απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου που αποτελεί το υπέρτατο Όργανο λήψης αποφάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • Δεν έχει προηγηθεί η ακύρωση των ήδη κηρυχθεισων απαλλοτριώσεων με απόφαση του οργάνου που τις κήρυξε δηλαδή με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3.Επιβλήθηκε όχι για την επιτάχυνση του έργου και την εξυπηρέτηση  του δημόσιου συμφέροντος αλλά προκειμένου:

  • Να δώσει πρόσθετο χρόνο στον ΙΦΣ ο οποίος δεν φαίνεται να έχει ετοιμότητα, στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου αλλά και στην εξασφάλιση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων.  
  • Να δημιουργήσει  τις προϋποθέσεις πρόσθετων οικονομικών απαιτήσεων από τον  ΙΦΣ  

Για τους παραπάνω λόγους η παράταξή μας απείχε από τη σημερινή ψηφοφορία της οικονομικής επιτροπής, καθώς δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία, που θέτει το σημαντικότερο έργο της Πελοποννήσου εν κινδύνω.  

Όχι στους μαθητευόμενους μάγους

Μετά τις σημερινές εξελίξεις διαμηνύουμε προς κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά κυρίως προς τους πολίτες της Πελοποννήσου, ότι δεν θα επιτρέψουμε στους μαθητευόμενους μάγους της Περιφερειακής Αρχής να καταδικάσουν τον τόπο μας, να τον μετατρέψουν σε μια απέραντη χωματερή, όπως έκαναν τα προηγούμενα χρόνια στους δήμους τους. 

Διαβεβαιώνουμε τους πολίτες ότι θα παραμείνουμε οι θεματοφύλακες της νομιμότητας του έργου, όπως το πράξαμε τα προηγούμενα χρόνια, όταν οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το συγκεκριμένο έργο. 

Παράλληλα, διαβεβαιώνουμε τους πολίτες της Πελοποννήσου ότι κάθε προσπάθεια καταστρατήγησης δημοκρατικών κατακτήσεων και υποβάθμισης συλλογικών οργάνων δεν μπορεί και δεν θα περάσει στην Πελοπόννησο.

Υγ: Η όψιμη παραδοχή του κ. Νίκα ότι η περιφερειακή αρχή του κ. Τατούλη είναι αυτή που σχεδίασε και προχώρησε το συγκεκριμένο έργο, κάτι που γνωρίζουν καλά οι πολίτες, δεν είναι τίποτα άλλο από μια κυβίστηση, σε σχέση με όσα προεκλογικά έλεγε ο κ. Νίκας. Ας απολογηθεί στους πολίτες ο κ. Νίκας για τις …γυμναστικές του ικανότητες.

Υγ2: Tην  a la carte συναίνεση που ψάχνει ο κ. Νίκας ας την αναζητήσει στους «πρόθυμους» του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η Νέα Πελοπόννησος δεν θα γίνει το δεκανίκι μιας περιφερειακής αρχής που οδηγεί την Πελοπόννησο σε αδιέξοδα.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής :

ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ   

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Συνεχής  ενημέρωση μέσα από το  www.spartavoice.gr.
Ακολουθήστε μας και  στις σελίδες μας  Sparta Voice.gr oficcial page   
&  LAKONIA GREECE  στο Facebook

You may also like

Κοινοποίηση: