Παράταση Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ.Δ24/12/Γ.Π.οικ.56635/1337/29-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης–Δ/νση Προστασίας ΑΜΕΑ παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται από σχετική εγκύκλιο, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  έως την 29η Δεκεμβρίου 2017.

   Στη συνέχεια δεν θα είναι δυνατή η θεώρηση ή χορήγηση Δελτίων ΑΜΕΑ, παρά μόνο μετά την έκδοση της νεότερης εγκυκλίου για το έτος 2018.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στα  τηλέφωνα:

2731363234,  2731363230,  2731363227

ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

You may also like

Κοινοποίηση: