Λακωνία

Προακτέος στο βαθμό του Ταξίαρχου ο Αστυνομικός Διευθυντής Λακωνίας

Κρίθηκε και αξιολογήθηκε από από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Πασχάλη Συριτούδη και Γεώργιου Μιχαλόπουλου οι Αστυνομικοί Διευθυντές .

 

 

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξίαρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, πενήντα επτά (57) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων

Ο Βασίλειος Τσιγαρίδης ο Αστυνομικός Διευθυντής Λακωνίας προάγεται στο βαθμό του Ταξίαρχου .

Του ευχόμαστε  καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του.

φωτογραφεία αρχείου Αλέξανδρου Μπουγάδη

 

*****

You may also like

Κοινοποίηση: