Προκήρυξει διαγωνισμού για ηλεκτροφωτισμό γηπέδων Δ. Σπάρτης

 

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια υλικών και τοποθέτησης της ενέργειας: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ». προκηρύσσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου / Π.Ε Λακωνίας για την προμήθεια και τοποθέτηση Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Λακωνίας , όπως αναφέρονται στα Παραρτήματα Β’ και Δ’ της παρούσας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την υποβολή έγγραφων προσφορών στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοίκησης Π.Ε Λακωνίας (Διοικητήριο Σπάρτης ), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο «ΜΗΤΡΩΟ» και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Επίσης αναρτάται η διακήρυξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δείτε εδώ την προκήρυξη  

 

 

Συνεχής  ενημέρωση μέσα από www.spartavoice.gr.
Ακολουθήστε μας και  στις σελίδες μας  Sparta Voice.gr oficcial page   
&  LAKONIA GREECE  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας,   twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα

You may also like

Κοινοποίηση:

Ακολουθήστε μας στα social media

Αποκτήστε το ημερολόγιο 2021 με 13 φύλλα Λακωνικού τοπίου , πληροφορίες 6909031174