Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας οχημάτων στο Λιμένι Δήμου Ανατολικής Μάνης.

323{icon} {views}

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  ΣΠΑΡΤΗ

 

 «Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας οχημάτων στον οικισμό Λιμένι Δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, την 30 Ιουνίου και την 01 Ιουλίου 2018 για την διευκόλυνση αθλητικής εκδήλωσης ( αγώνων κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης με την επωνυμία “Ocean man Greece 2018”) που θα πραγματοποιηθεί στον όρμο του Οίτυλου, προς πρόληψη τυχόν ατυχημάτων από τους χρησιμοποιούντες την οδό».-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αφού λάβαμε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του

Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάσεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 231 του Ν.4281/2014

(ΦΕΚ Α’ 160/8-8-2014). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) « Κύρωση του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας », όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 παράγραφος 9 του Ν.4313/2014. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ του Ν.2800/2000. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του

προσωπικού του Υ.Δ.Τ. και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών ). 5. Το υπ’ αριθ. 6441 από 26 / 06 / 2018 έγγραφο του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 6. Την από 27 / 06 / 2018 αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα, του Σωματείου με την επωνυμία

«Σύλλογος Αθλητικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Μάνης » και τον διακριτικό τίτλο «Sports and tourism

club of Mani» που εδρεύει στην Αρεόπολη Δ. Ανατολικής Μάνης. 7. Την υπ’ αριθ. 7553 / 18 / 1301218 από 28/06/2018 θετική εισήγηση του Α.Τ. Αρεόπολης. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια της εν θέματι αθλητικής εκδήλωσης, η οποία έχει εγκριθεί από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και διοργανώνεται από το παραπάνω αναφερόμενο σωματείο καθώς και την εταιρεία WAYΟΥΤ ADVENTURES ΙΚΕ, υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Τ. και του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση της στάσης & στάθμευσης καθώς και της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων, από ώρα 07.00 έως ώρα 21.00, της 30-06-2018 επί ανώνυμου δημοτικής οδού που διέρχεται από το οικισμό Λιμένι Δήμου Ανατολικής Μάνης και για απόσταση περίπου διακοσίων (200) μέτρων, που καταλήγει στον Ιερό Ναό Άγιου Σώστη.

Την απαγόρευση της στάσης & στάθμευσης καθώς και της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων, από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00, της 01-07-2018 καθ’ όλης της ανώνυμου δημοτικής οδού που διέρχεται από το οικισμό Λιμένι Δήμου Ανατολικής Μάνης και κατά μήκος ενός (1) περίπου χιλιομέτρου.

Της απαγορεύσεως εξαιρούνται τα οχήματα της Αστυνομίας και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Κατά την ανωτέρω προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την επαρχιακή οδό Αρεόπολης-Καλαμάτας.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν την 30 Ιουνίου και τη 01 Ιουλίου 2018 κατά τις ώρες που αναγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα, αφού προηγουμένως η παρούσα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 2696/1999 « Περί Κ.Ο.Κ. », ενώ θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ παρακαλείται για την τοποθέτηση των πινακίδων.

Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στους Αστυνομικούς του Α. Τ. Αρεόπολης και οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Ενημερωθείτε  μέσα από τη συνεχή ροή του Sparta Voice.gr (www.spartavoice.gr).
Κάνετε like στη σελίδα   μας  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας, ακολουθήστε μας και στο  twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.

You may also like

Κοινοποίηση: